Wiadomości - Miesięcznik "Pomerania" - "Pomerania" nr 1/2009 w nowej szacie!
Losowe zdjęcie
Pocišg 10
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)

« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Wysłane przez: iwona dnia 15.1.2009 11:39:56 (4886 odsłon)

Pomerania 1/200910 rocznica samorządu wojewódzkiego na Pomorzu stanowi okazję do przypomnienia procesu walki o podmiotowość wspólnot regionalnych w Polsce. Dzisiejszy kształt samorządowych województw oraz ich pozycja kompetencyjna jest wynikiem nie tylko reformy podjętej prze gabinet Jerzego Buzka w 1998 roku, ale również efektem działań środowisk regionalnych w poprzednich dziesięcioleciach. Walka o samorządność regionalną, była walką ze scentralizowanym systemem władztwa publicznego i omnipotencją państwa. W jej wyniku powstał wieloszczeblowy system samorządu terytorialnego gwarantujący możliwości rozwoju wspólnot lokalnych i regionalnych. (Grzegorz Grzelak, Budowa samorządności regionalnej Pomorza).

>> Więcej >> | (22072 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 9.12.2008 23:00:00 (3195 odsłon)

Pomerania 07-08/2008Dużo dała mi do myślenia rozmowa, jaką odbyłem niedawno z jednym z bardziej znanych działaczy zrzeszeniowych. Treścią dyskusji były początki Zrzeszenia Kaszubskiego i mój rozmówca zapytał, jak to się stało, że jako jeden z pierwszych powstał oddział w Chojnicach. Tak daleko od Gdańska, w innym wówczas województwie? – dziwił się, a w podtekście czaiło się powątpiewanie, iżby gdzieś tam na południu byli prawdziwi Kaszubi. Przekonywałem, że idee żyją w nieokreślonej przestrzeni, nie znają pojęcia granic. Przeszedłem do konkretów, wspomniałem o związanym z Chojnicami Stefanie Bieszku, o aktywności Bernarda Szczęsnego... – „Jaki Szczęsny, ten zegarmistrz z Kartuz?” – dopytywał. Zapewne brzmi to jak anegdota, ale wywołuje raczej gorzką refleksję, że bez znajomości istoty i dziejów ruchu kaszubskiego nie można budować jego przyszłości. Patrząc na własne tylko gniazdo, trudno ogarnąć całość i znaleźć właściwy kierunek. Bo oprócz tych, co na „nordze” i w „strzednich strónach”, jesteśmy jeszcze „my, Kaszubi z sąsiedniego powiatu”. (Zaprzeszłe dzieje - felieton Kazimierz Ostrowskiego)

>> Więcej >> | (23865 bajtów)
Wysłane przez: mkwidzinski dnia 13.11.2008 7:30:00 (3874 odsłon)

2. Listy
O Kaszubach w Kanadzie. Dla uczczenia 150-lecia Kaszubów w Kanadzie „Pomerania” zamieściła w numerze 7-8 tego roku obszerne opracowanie Kazimierza Ickiewicza. Na podstawie swej książki „Kaszuby w Kanadzie, wydanej w roku 1981, opisuje on bardzo dokładnie dzieje osadnictwa kaszubskiego w powiecie Renfrew w prowincji Ontario. Jednak w części dotyczącej obecnych czasów wkradło się nieco nieścisłości, które czuję się w obowiązku sprostować. (więcej w „Pomeranii”)
Tadeusz M. Kay

>> Więcej >> | (16309 bajtów)
Wysłane przez: mkwidzinski dnia 23.9.2008 18:20:00 (3328 odsłon)

2. Listy
Mòje doznania pò 40. roczëznie w MPiPKP w Wejrowie. 5 séwnika më bëlë na 40. roczëznie Mùzeùm Pismienizmië i Mùziczi Kaszëbskô-Pòmòrsczi. Baro mie sã tam widzało. Na zaczątku direktor tegò mùzeùm przëwitôł wszëtczich gòscy, a pòtemù dôł jima głos. Baro cekawie òpòwiôdelë ò historii tegò mùzeùm, Kaszëb, ale téż ò swòjim żëcym. Jô i mòje dwie drëchne pòznôlë më wielë cekawich i wôrtnëch lëdzy. Gôdôlë më z nima pò kaszëbskù i w ten ôrt reprezentowelë najé liceùm. (więcej w „Pomeranii”)

>> Więcej >> | (24963 bajtów)
Wysłane przez: mkwidzinski dnia 8.9.2008 17:40:00 (3723 odsłon)

2. Listy

W sprawie brętowskiej kolei. Od lat sześćdziesiątych XX w. jestem gorącym zwolennikiem odbudowy tej magicznej trasy kolejowej, za jaką uważam kolej brętowską. Dlaczego magicznej? Ponieważ była oknem na świat dla ludzi z głębi regionu. Jej nieistnienie pozbawiło wiele zdolnych osób z zachodnich Kaszub możliwości kształcenia się, a mimo to jakaś ukryta niemoc wciąż udaremnia próby choćby ograniczonej odbudowy.
Jest to bardzo ważna sprawa także dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, skoro od funkcjonowania kolei w dużej mierze zależy wykształcenie kaszubskiej młodzieży. Niestety, nigdy nie dopuszczono do dyskusji jakiegoś poważnego gremium na ten temat. Nie wspomnę o projekcie odbudowy choćby niewielkiego odcinka toru, który skróciłby drogę z mojej Lini do stołecznego Gdańska z trzech godzin (z przesiadkami) do jednej. Odkąd zamknięto trasę Kartuzy-Lębork, w naszej gminie zmniejszył się procent młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. Nie wspomnę o tych, którzy – nie mogąc sobie pozwolić na pobyt w akademikach – nie ukończą wyższych studiów. (więcej w „Pomeranii”)

>> Więcej >> | (24017 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 21.6.2008 14:50:00 (4284 odsłon)

Pomerania 07-08/2008Emigracja z Kaszub, stanowiących integralną część Pomorza Gdańskiego, była pierwszym grupowym wychodźstwem zarobkowym z ziem polskich. Rozpoczęła się dwa dziesięciolecia po powstaniu listopadowym, ale wówczas jej rozmiary nie przekraczały stu osób rocznie. W roku 1848 na obszar Pomorza przybyli pierwsi agenci Towarzystwa Żeglugi Morskiej z Hamburga, werbujący ochotników na wyjazd „za morze”. Kaszubi decydowali się na opuszczenie rodzimych ziem chętnie, zwłaszcza że do roku 1860 podróż statkiem dla osób wyjeżdżających na stałe w celach osadniczych była bezpłatna. Numer 7-8/2008 „Pomeranii” ukaże się 26 czerwca br.

>> Więcej >> | (35543 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 23.5.2008 8:54:36 (4122 odsłon)

Pomerania 06/2008 Jak bumerang za sprawą kilku młodych stażem i wiekiem osób wraca w mediach sprawa hymnu kaszubskiego. Grupa ta uzurpuje sobie prawo do manipulacji kaszubskimi symbolami (ostatnio zaczyna się także mówić o zmianie barw naszej flagi) w imię wzięcia rozbratu ze wszystkim co polskie. Jako pierwszy przed kilkoma laty rozpoczął „wojnę” z tekstem hymnu kaszubskiego Eugeniusz Pryczkowski, któremu nie podobały się w nim słowa „polska wiara i polska mowa”. Uważał on, że oryginalny tekst hymnu można dowolnie zmienić i zastąpić wyżej wymienione wyrazy zamiennikami „nasza wiara, nasza mowa”, co w jego pojęciu ma oznaczać kaszubską wiarę i mowę. Będąc postacią znaną z mediów, uzyskał w pewnych, raczej peryferyjnych, środowiskach kaszubskich posłuch i gdzieniegdzie słyszy się taką wersję hymnu.
Czerwcowy numer „Pomeranii” ukaże się 30 maja br.

>> Więcej >> | (29737 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 20.3.2008 22:20:11 (2614 odsłon)

Pomerania 04/2008Kaszubi nie gęsi i świętego Graala mają. Nie chodzi bynajmniej o znany z legend arturiańskich kielich, z którego Jezus Chrystus miał pić podczas Ostatniej Wieczerzy, potem zaginiony na długie wieki i wreszcie odnaleziony przez rycerza okrągłego stołu sir Galahada, zaufanego człowieka króla Artura. To co dla nas Kaszubów święte, tym razem przybrało postać książki, a raczej siedmiu tomów jednej publikacji – „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” ks. Bernarda Sychty, wydanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Polską Akademię Nauk w latach 1967-1976. Tom pierwszy został opublikowany w nakładzie 950 egzemplarzy, ostatni 990. Co z tego wynika?
Kwietniowy numer „Pomeranii” ukaże się 28 marca br.

>> Więcej >> | (26029 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 27.2.2008 21:46:14 (3243 odsłon)

Pomerania 03/2008Byłem na konferencji w Żukowie. Wypiłem kawę i pojadłem ciastek, które organizatorzy przygotowali dla ponad setki uczestników. Później słyszałem, jak co bardziej złośliwi twierdzili, że za te pieniądze lepiej było kupić kawałek szyny albo chociaż semafor, bo cała para poszła w gwizdek konduktora Lamczyka i jeszcze kilku Polejarzy. Chociaż nie znam się na pociągach i polityce, trudno mi się nie zgodzić z pewnymi zasłyszanymi obserwacjami. Otóż w kwestii Kolei Metropolitarnej i, co za tym idzie, „Kaszubskiej” nadal brakuje najważniejszych połączeń. Wydają się one nawet bardziej niezbędne niż trakcja elektryczna między Rębiechowem i Kartuzami. Chodzi o komunikację między ludźmi.
Marcowy numer „Pomeranii” ukaże się 29 lutego br.

>> Więcej >> | (30245 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 30.1.2008 8:29:38 (3168 odsłon)

Pomerania 12/2007Żyjemy w społeczeństwie, w którym następuje olbrzymi wzrost informacji. Odbieramy i gromadzimy coraz więcej wiedzy oraz coraz więcej... „śmieci informacyjnych”. Na ile, i w jaki sposób, będziemy korzystać z tego co jest nam oferowane, a zwłaszcza z szybkich i precyzyjnych wiadomości, zależeć będzie od nas samych, jak również od właściwego zorganizowania instytucji ciągle jeszcze niedocenianych w naszym społeczeństwie – bibliotek publicznych. A przecież odgrywają one bardzo ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego, wykształconego. Przekonano się o tym w wielu krajach rozwiniętych, gdzie bibliotekom publicznym społeczeństwo zawdzięcza rozwój edukacji, aktywności kulturalnej, biegłości w posługiwaniu się informacją.
Marcowy numer „Pomeranii” w sprzedaży już od 28 stycznia.

>> Więcej >> | (14977 bajtów)
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002