Wiadomości - Aktualności - „Poruszył wiatr od morza” dla D. Stenki i W. Borysia
Losowe zdjęcie
Kamienne Kręgi w Wesiorach
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Aktualności : „Poruszył wiatr od morza” dla D. Stenki i W. Borysia
Wysłane przez: sgeppert dnia 22.10.2007 22:56:23 (2322 odsłon)

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza”, która odbędzie się 3 listopada 2007 roku o godz. 12:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35. Podczas tej uroczystość medal otrzyma DANUTA STENKA, która została laureatką Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza” za rok 2006. Za rok 2007 Medal im. B. Chrzanowskiemu Kapituła przyznała WIESŁAWOWI BORYSIOWI, który wyróżnienie otrzyma w terminie późniejszym.

Medal „Poruszył wiatr od morza” im. Bernarda Chrzanowskiego został ustanowiony jako doroczne wysokie wyróżnienie dla osób, zespołów osób lub instytucji działających poza terenem Pomorza na rzecz tego regionu i działalnością swą wnoszących wkład w kulturę lub gospodarkę regionu kaszubskiego. Dotychczasowi laureaci Medalu to Janusz Pasierb, Alfred Majewicz, Ferdinand Neureiter, Günter Grass, Gerard Labuda, Edward Pałłasz, Hans Georg Siegler, Hanna Popowska-Taborska, Jerzy Ślaski, Marian Kubera, Bogdan Wachowiak, Dietmar Albrecht, Shirley Mask Connolly, Nelly Marienne Wannow.

Patronat medialny nad imprezą sprawują miesięcznik POMERANIA, portal www.kaszubi.pl oraz Radio Kaszëbë. Pomocy w organizacji udzieliły Klub Studencki Pomorania oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Danuta Stenka (ur. 1961 r. w Sierakowicach) – polska aktorka teatralna i filmowa, legitymująca się korzeniami kaszubskimi. Dzieciństwo spędziła w Gowidlinie. Obecnie jest aktorką warszawskiego Teatru Narodowego.

W 2003 roku została ambasadorem Powiatu Kartuskiego, dwa lata później w 2005 r. uczyniono ją Honorowym Obywatelem Gminy Sierakowice. Od czterech lat Pani Danuta bierze udział w interdyscyplinarnym, artystyczno-naukowo-religijnym projekcie Verba Sacra, organizowanym przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a poświęconym tradycji słowa w kulturze duchowej. Występy aktorki w ramach tego projektu obywają się w wejherowskiej kolegiacie. W pamięci wielu pozostanie udział Danuty Stenki w przygotowaniu kaszubskiej wersji filmu „Jezus”, której premiera odbyła się w 2005 roku w Gdyni. Aktorka użyczyła swego głosu Marii. Jednak największą zasługą artystki wydaje się być częste publiczne podkreślanie przez nią z dumą swego kaszubskiego rodowodu. Jest ona bardzo emocjonalnie związana z Kaszubami, domem rodzinnym, w programach telewizyjnych, wywiadach prasowych chętnie powraca do swego dzieciństwa. Jedno zdanie wypowiedziane po kaszubsku przez Panią Danutę na szklanym ekranie znaczy więcej niż wiele słów mówionych przez innych. W ten sposób rozbija ona niekorzystne stereotypy o Kaszubach.

Prof. dr hab. Wiesław Boryś (ur. 1939) – językoznawca, absolwent serbistyki i kroatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1961). W latach 1961-1968 pracował w Zakładzie Językoznawstwa PAN w Krakowie jako asystent, w zespole opracowującym „Słownik staropolski”. Od 1968r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie jako członek działającego w Krakowie zespołu naukowego przygotowującego „Słownik prasłowiański”. Od 1974 r. jest kierownikiem krakowskiej Pracowni Języka Prasłowiańskiego Instytutu Slawistyki PAN. Równocześnie od r. 1986 pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie jako profesor zwyczajny w Katedrze Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej. W swej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim etymologią słowiańską (prasłowiańską, polską, kaszubską, chorwacką i serbską), rekonstrukcją prasłowiańskiego zasobu leksykalnego i historią leksyki słowiańskiej, historyczną leksykologią słowiańską, historycznym słowotwórstwem chorwackim i serbskim, współczesną i historyczną dialektologią chorwacką, językoznawczą komparatystyką, gramatyką porównawczą języków słowiańskich. Jego prace odnoszą się do problematyki prasłowiańskiej, ogólnosłowiańskiej, chorwackiej, serbskiej, polskiej, kaszubskiej, białoruskiej.

Poza tekstami oddanymi do druku i pracami redakcyjnymi, bibliografia prof. W. Borysia liczy 178 pozycji, w tym 22 kaszubologiczne (poza „Słownikiem etymologicznym kaszubszczyzny”, t. I-V, Warszawa 1996-2006, zapowiedzianym m.in. w „Wiener Slavistisches Jahrbuch” 37, s. 135-140). Zaczyna ją artykuł „Czy okręt jest kaszubizmem?”.

Jest też autorem zbiorczych artykułów poświęconych pochodzeniu wyrazów kaszubskich. Wspólnie z prof. Hanną Popowską-Taborską opracował „Leksykę kaszubską na tle słowiańskim” (Warszawa 1996). Wszystkie te studia doprowadziły do ujęcia pochodzenia wyrazów kaszubskich w osobny słownik, stworzony również we współpracy z prof. H. Popowską-Taborską.

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002