II Kònferencjô dlô Szkólnëch Regionalistów

Data 12.4.2005 21:58:48 | Kategoria: Aktualności

Do 25 łżëkwiata mòże sã zapisëwac do ùdzałë w II Kònferencjë dlô Szkólnëch Regionalistów z pòwiatów pùcczégò ë wejrowsczégò. Mògą w ni ùczestniczëc szkólny regionalny edukacjë, kaszëbsczégò jãzëka, katechecë, historicë, pòloniscë ë wëchòwawcowie klas.
Do 25 łżëkwiata mòże sã zapisëwac do ùdzałë w II Kònferencjë dlô Szkólnëch Regionalistów z pòwiatów pùcczégò ë wejrowsczégò. Mògą w ni ùczestniczëc szkólny regionalny edukacjë, kaszëbsczégò jãzëka, katechecë, historicë, pòloniscë ë wëchòwawcowie klas.

Òrganizatorama są Pòwiatowé Starostwò w Pùckù, Mùzéùm Pùcczi Zemi, Zrzeszenié Kaszëbskò-Pòmòrsczé Òddzél w Jastarnië. Hònorowi patronat òbjãlë Starosta Pùcczi Artur Jabłońsczi ë Burmistrz Jastarnië Tiberiusz Narkòwicz.

Kònferencjô òdbądze sã w dniach 6-7 maja w Jastarni. Priz wënôszô 95 zł. Ùdzôł mùszi zgloszëc do 25 łżëkwiata do Wastnë Katarzinë Torebkò – Mùzéùm Pùcczi Zemi tel./faks 673-29-96.

Program kònferencjë:

Piątk 06.05.05 – prowadzenié Aneta Szopny
9.30-10.30 – zakwaterowanié w Pensjonace „Dorja” – Jastarniô, sztr. Pòrtowô 22
11.00-11.15 – òdemkniãcé – Starosta Artur Jabłońsczi, Bùrmistrz Jastarnië Tiberiusz Narkòwicz
11.15-11.45 – referat: Rybacki rok obrzędowy na przykładzie Jastarni – Mirosłôw Kùklik
11.45-12.15 – referat: Zasada samopomocy w maszoperiach półwyspowych – Éwa Kòwnackô
12.15-12.30 – przerwa na kôwã
12.30-13.00 – referat: Jastarnia – muzyczny fenomen Kaszub Północnych – Witosłôwa Frankòwskô
13.00-13.10 – referat: Wybrane obiekty zabytkowe w Jastarni – propozycja wiczieczki szkolnej – Antón Kònkel
14.00-14.45 – pôlnié
15.00 – réza pò Jastarnië
19.00 – wieczerza ë regionalny wieczór

Sobòta 07.05.05 – prowadzenié Éwa Kòwnackô
8.30-9.00 – frisztëk
915-10.00 – Lekcja w języku kaszubskim – Mirosłôwa Mejer, szkólnô SP w Jastarnië
10.10-10.30 – òmówienié lekcjë
10.30-11.00 – Zmagania z rzeczywistoscią młodego nauczyciela regionalisty – Łukôsz Jabłońsczi
11.00-11.15 – zakùńczenié ë wrãczenié cédlów ùdzałë w kònferencjë

Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=777