Ulotka zachęcająca do deklarowania narodowości kaszubskiej

Data 17.4.2002 21:00:00 | Kategoria: Aktualności

Zobacz ulotkę "Masz prawo deklarować narodowość kaszubską", która była rozpowszechniana na Kaszubach. Wydrukowano ją w 30 tysiącach egzemplarzy.
Rozpowszechnianie tej ulotki zainicjowało środowisko miesięcznika "Òdroda". Ulotka jest wzorowana na ulotce opracowanej przez Ruch Autonomii Śląska.
Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=4