Wiadomości - Aktualności - Kaszëbsczi Linux
Losowe zdjęcie
Zjazd Kaszubów Gdynia 2006 6
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Aktualności : Kaszëbsczi Linux
Wysłane przez: Warszk dnia 10.12.2006 20:50:25 (4033 odsłon)
Aktualności

To ju je kąsk czasu òd ùsôdzeniô projektu dolmaczënkù Linuksa, a òsoblëwie jednegò z jegò òkrãżich - dekstopù KDE. Jak narô to dlô zwëkòwëch brëkòwników kaszëbskô wersëja nie je jesz przistãpnô, le to nie je za wiôldżi problem, żebë, eżlë chtos bë chcôł, chùtkò zainstalowac nótny paczétë.

Na dzysô nôwikszi wspiarcë je dlô linuksowi distribùcëji (K)Ubuntu (kubuntu.org ë ubuntu.com), leno przed nama stoi jesz wiele robòtë, bë szło w kùńcu rzec, że je to richtich skaszëbionô distribùcëjô. Chòc jidze zladowac henë jãzëkòwi paczétë z òficjalnëch repòzytoriów, to nie chcą òne jesz narô wespółrobic z systemã. Na bënowô fela òsta równak ju zgłoszonô ë gwësno to so wnetka zmieni.

W sztądze robòtë nad dolmaczënkã paczétów dlô Ubuntu, òkazało sã, że nôbarżi nót je wspiarca dlô kaszëbsczégò pisënkù w Linukse. Nie szło ju nama ò to, bë ùsôdzëc pòstãpną wersëjã lopka, jaczé mdze so jinaczi instalowôł w różnëch distribùcëjach, czë ò taczé rozwiązanié w jaczim to sóm brëkòwnik mùszi zaktualnic gwësne lopczi a ò to, bë wszëtkò robiło so aùtomatno.

Në ë ju òd 30 lëpińca przistãpnô je kaszëbskô klawiatura dlô linuksowich systemów. Jak narô mést je blós jednô distribùcëjô, co zamëkô ju w se nen czérownik, je to OpenSuse 10.2. W jinëch distribùcëjach jidze to téż letkò zrobic brëkùjąc skriptu przërechtowónegò bez karno dolmôczów KDE. Dlô tëch co wszëtkò lëdają robic bez skriptów, na starnie kaszubia.com przerechtowóny je artikel z òpisënkã co nót je zdzejac, bë nacząc pisac pò kaszëbskù. Gwësno jesz je nót pòżdac czile miesãcy na to, bë wszëtczé distribùcëje zamëkałë w se czérowniczi do kaszëbsczich klawiaturów, le pierszi krok do zrobieniô kaszëbskòjãzëkòwégò dolmaczënkù je ju za nama.

Króm tegò zrobioné są téż kaszëbsczé locale, czëlë lopk w bibliotece glibc ùmôlewiający distribùcëje - bez negò nie mòże gôdac ò prôwdzëwi kaszëbsczi systemie. Nen lopk jesz nie je przistãpny w niżódny distribùcëji, bò nie je jesz wëdónô nowô biblioteka glibc, jaka zamëkô ju w se przerechtowóny òb naji przënôléżny lopk.

Jesz jinym problemã je słowizna. Na pòdstarnie karna dolmôczów Ubuntu wsôdzony je naji bédënk dolmaczënków niechtërnëch, kòmpùtrowëch słów. Wiele je juwernëch z pòlsczima czë anielsczima równoznaczënama, co sprawi, że brëkòwanié ti systemë nie mdze taczé drãdżé.

Jakno widzëc, na dzysô nie mòże rzec, że mómë ju fùl skaszëbioną òperacjową systemã Linux, chòc mòżlewé ju je ùsôdzenié kąsk skaszëbiony distribùcëji. Robòtë je jesz wiele ë z kòżdim dniem blëżi jesmë do òbezdrzenia na ekranie kòmpùtra wiadłów w naji rôdny mòwie.

Rôczimë do wespółrobòtë - nie je nót bëc kòmpùtrowim gùru czë bezzmiłkòwò pisac pò kaszëbskù - ôpen ùdbë to ùdbë jaczé w spòdlém mają wzajemné pòprôwanié felów nié le blós w pisënkù. Nót je përznã chãcy, kąsk czasu, przistãp do kòmpùtra ë bez problemù jidze òstac dolmaczã Linuksa!

Wicy wëdowiédzë ò kaszëbsczim linukse nalezesz na starnach
www.linuxcsb.org
kde.linuxcsb.org
www.kaszubia.com

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002