Kaszëbsczé miestné miona - kaszubskie nazwy miejscowości

Date:  15.06.2007
Section: Językoznawstwo
Od Redakcji: W końcu 2006 r. ukazał się „Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych / Pòlsko-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión”, opracowany przez zespół: Edward Breza, Marek Cybulski, Jerzy Treder, Róża Wosiak-Śliwa, pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego. Poniższe, autorskie opracowanie Dariusza Żuroch Czapiewskiego, jest głosem w dyskusji nad proponowanym kaszubskim nazewnictwem. S. Geppert.

Strona zawiera poprawki z dn. 02.06.2007, opublikowano 15.06.2007Zrëchtowóné na spòdlim: / Opracowano na podstawie:Florian Cenôwa, Skôrb...

Friedrich Lorentz, Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskiem, G. Gebethner & Wolff, Poznań 1923

Witold Iwicki, Toponimia byłego powiatu słupskiego, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1993

Stefan Ramułt, Słownik Języka Pomorskiego czyli Kaszubskiego, cz. I i II; scalił i znormalizował Jerzy Treder, Uniwersytet Gdański, Oficyna Czec, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2003

Mapa ochrony przyrody województwa pomorskiego

Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, Kraków 1925

Mapa. Powiat kościerski. Dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”. Wydawnictwo „Region”

Mapa turystyczna. Kaszuby. Informator krajoznawczy. Wydawnictwo „Demart”

Mërczi / Oznaczenia:Czôrnô tińta – z nëch zdrojów
Czarna czcionka – z powyższych źródeł

Czerwionô tińta – miona na etimòlogicznym grëńce, jaczich lëd ju nie ùżëwôł òb czas baderowaniô przez tëch co pisalë wëższé zdroje
Czerwona czcionka – nazwy uzasadnione etymologicznie, które już nie zostały zarejestrowane przez autorów źródeł wśród ludu w czasie zbierania materiałów


Zelonô tińta – miona nie pòcwierdzoné przez zdroje, ale mòżlewé (resubstitucëje dólnomiemiecczich, łacëńsczich abò staropòlsczich mionów)
Zielona czcionka – nazwy nie potwierdzone źródłowo, ale prawdopodobne (resubstytucje nazw dolnoniemieckich, łacińskich, lub staropolskich)


Cemnomòdrô tińta – miona czëtë przez DŻCz
Ciemnoniebieska czcionka – nazwy zarejestrowane przez DŻCz


Lilewô tińta – pòlsczé sztëczné ùrzãdowé miona, bez wspiarcô w dzejach abò etimòlogijë
Fioletowa czcionka – polskie nazwy administracyjne, nadane przez urzędy, sztuczne, nie mające żadnego uzasadnienia historycznego bądź etymologicznego


Mòdrô tińta – pòlsczé miona z wątplëwą abò niedokładną resubstitucëją
Niebieska czcionka – polskie nazwy administracyjne z niedokładną lub wątpliwą resubstytucją


Skrodzënë/Skróty:BY – bëtowsczi pòwiôt / powiat bytowski
CH – chòjnicczi pòwiôt / powiat chojnicki
CZ – człuchòwsczi pòwiôt / powiat człuchowski
GA – gdińsczi pòwiôt (Gdiniô) / powiat gdyński (Gdynia)
GD – gdóńsczi gardny pòwiôt (Gdóńsk) / powiat gdański grodzki (Gdańsk)
GDA – gdóńsczi zemsczi pòwiôt / powiat gdański ziemski
KA – kartësczi pòwiôt / powiat kartuski
KS – kòscérsczi pòwiôt / powiat kościerski
LE – lãbòrsczi pòwiôt / powiat lęborski
PU – pùcczi pòwiôt / powiat pucki
S – stôłpsczi gardny pòwiôt (Stôłpsk) / powiat słupski grodzki (Słupsk)
SL – stôłpsczi zemsczi pòwiôt / powiat słupski ziemski
SP – sopòcczi pòwiôt (Sopòt)
ST –starogardzcczi pòwiôt / powiat starogardzki
TU – tëchòlsczi pòwiôt / powiat tucholski
WE – wejrowsczi pòwiôt / powiat wejherowski


D: - miemiecczé ùrzãdowé miono / niemiecka nazwa urzędowaPòlsczé miono
Nazwa polska
Pòmòrsczé miono
Nazwa pomorska
Pòwiôt
Powiat
Afryka Afryka SL
Amalka Amalka KA
Ameryka Ameryka SL
Ameryka Ameryka KA i WE
Asmus Asmës CH
Babia Łąka Babiô Łąka BY
Babi Dół Babi Dół KA
Babidół Babòdół, Babi Dół GDA
Bachorze Bachòrzé CH
Bałamątek Stôri Młyn SL
Banino Banino KA
Barcino Barczëno SL
Bargędzino Bargãdzëno LE
Barłomino Barłomino WE
Barniewice Barniéwcz, Barniewicze, Barnówc GD, KA
Barnimiec Barnimc SL
Barnowiec Czësti Dwór BY
Barwik Bôrwik, Barwik KA
Barwino Barwino SL
Bącka Huta Bąckô Hëta KA
Bącz Bąccz, Bącz KA
Bąk Bąk KS
Bąkowo Bãkòwò, Bãkòwa, Bąkòwò GDA
Bąkowski Młyn Bąkòwsczi Młyn KS
Bąsewice Bąsewice, Bąszëce LE
Belfort Belfórt KS
Bernardowo Bërnardowò, Bernardowò, Bernadowò GA
Beszcze Bészcze SL
Będargowo Bãdargòwò WE
Będogoszcz Karólewò, Karlsof, Karlów Dwór SL
Będomin Wieldżi Bãdomin, Bãdomin, Bãdomino, Dużé Bãdomino KS
Będominek Bãdominkò, Bãdomink, Małé Bãdomino, Małi Bãdomin KS
Będziechowo Bãzechòwò, Bãzëchòwò, Bãdzëkòwò SL
Będzimierki Bãdzemërowò SL
Będzimirowo Bãdzëmërskô Wësokô SL
Biała Białówc BY
Biała (gowińska) Biôłô WE
Biała Góra Biôłô Góra KS
Białe Błoto Biôłé Błoto KS
Białogóra Biôłô Gòra, Biôłô Góra PU
Biały Dwór Biôły Dwór GD
Bielaki Blakskôtë SL
Bielawki Biélôwka, Biélawka KA
Bielawy Biélawë, Biélawa KA
Bielkowo Bélkòwò, Bielkòwò, Wieldżé Bélkòwò, Wôłkòwò GDA
Bielkówko Bélkówkò, Małé Bélkòwò, Bielkówkò, Wôłkówkò GDA
Bierkowo Biérkòwò SL
Bieszkowice Wieldżé Bieszkòwice, Wieldżé Bieszkòjce WE
Bieszkówko Bieszkówkò, Bieszkòwò WE
Biebrowo Biebrowò, Bòbrowò WE
Białogarda Bielogarda, Bielegarda, Biôłô Garda, Biôłgarda LE
Bięcino Bicëno SL
Binduga (kiełpińska) Bindëga CH
Błądzikowo Błądzëkòwò PU
Błotko Cecenowskie Błotkò SL
Błotko Czysteńskie Błotkò SL
Bobięcino Papãczëno BY
Bobrowniczki Nowy BéwersdorpSL
Bobrowniki Béwersdorp SL
Bochowo Bòchòwò, Bùchòwò BY
Bochówko Wësoczé Lëpë SL
Boguszyce Bògùszëce SL
Bojano Bòjón WE
Boleniec Bòlińc SL
Bolesławice Ùlrichów Pòle, Ùlrichsfelt SL
Bolszewo Bólszewò WE
Bolwerk Bùlwerk, Bùlwark KA
Borcz Bórcz, Bôrcz KA
Borek Skórzyński Bórk SL
Borek Bórk SL
Borek Bórk KA
Borek (sulecki) Bórk, Sëlecczi Bórk KA
Borkowo Bòrkowò KA
Borkowo Lęborskie Bòrkòwò WE
Borowiec (baniński) Bòrówc KA
Borowiec (będargowski) Bòrówc WE
Borowiec (lipuski) Bòrówc KS
Borowiec (węsierski) Bòrówc KA
Borowo Bòrowô, Bòrowò WE
Borowo (dzierząskie) Bòrowò, Bòrowô Karczma KA
Borowy Las Bòrowi Las, Kablowò KA
Borowy Młyn Bòrowy Młyn, Bòrowé, Bòrowò, Prądzeńsczi Młyn BY
Borsk Bòrsk KS
Borsztal Bòrsztal, Bòrsztôl KS
Borucino Bòrëcëno, Bòrëczewò KS
Borzęcinko Nowé Bòrzãcëno SL
Borzęcino Bòrzãcëno SL
Borzestowo Bòrëstowò, Bòrzëstowò, Bòrostowò, Bòrzostowò KA
Borzestowska Huta Bòrëstowskô Hëta, Bòrzëstowskô Hëta KA
Borzyszkowy Bòrëszkòwò, Bòrëszkòwa, Bòrzëszkòwò, Bòrzëszczi, Bòrëszkòwò BY
Borzytuchom Bòrzëtëchòmie, Bòrzytëchòm, Bòrzetëchòmié BY
Bożanka Bòżanka, Bòżónka WE
Bożejewo Bòżejewa, Bòżô Jewa, Bòżejewò WE
Bożepole Małe Môłé Bòżé Pòle WE
Bożepole Wielkie Wieldżé Bòżé Pòle WE
Bór Bór, Gdóńskô Jastarniô PU
Bór (miechuciński) Bór, Bòrowié KA
Brazylia (będargowska) Brazylija WE
Breń Breń SL
Brętowo Brãtowò, Brentowò GD
Broczyna Broczëno BY
Broda Broda, Barda CH
Brodnica Dolna Dólnô Brodnica KA
Brodnica Górna Górnô Brodnica KA
Bronowo Brunowò SL
Bródko Bródk, Bródczi WE
Brudzewo Brudzewò, Brózdowò, Bùdzëszewò PU
Bruskowo Małe Môłé Brëskòwò, Môłé Brzóskòwò SL
Bruskowo Wielkie Wieldżé Brëskòwò, Wieldżé Brzóskòwò SL
Brusy Bruse, Brusë, Brësë, Brusczi CH
Brzegi Rëbôcczé Hëtë SL
Brzeziniec Brzezëna SL
Brzeziny Brzezënë KA
Brzeźno Brzézno, Brzezno GD
Brzeźno Lęborskie Brzézno, Brzezno WE
Brzeźno Szlacheckie Brzézno BY
Brzozowa Góra Brzozowô Góra GA
Brzozówko (kieleńskie) Brzozówka, Brzozówkò WE
Brzyno Brzënie, Brzëno, Bżeno PU
Brodzienko Dykkôtë SL
Buczek Bùkòwi Młyn SL
Buczyno Bùczëno, Bùczno KA
Budy Jachtuz SL
Budziszcze Bùdzëszcze SL
Bukowa Góra Bùkòwô Góra KA
Bukowa Kaszubska Kaszëbskô Bùkòwa SL
Bukowina Bùkòwina LE
Bukowina Bùkòwina WE
Bukowinki Bùkòwinczi KA
Bukowo Bùkòwò KA
Bukówka Môłô Bùkòwa SL
Burchardztwo Bùrchactwò, Bùrcharctwò KA
Buszcz Bëstra SL
Bychowo Bychòwò, Bichòwò WE
Bydlino Bëdlëno SL
Bysewo Bësewò, Bésewò, Bësowò GD
Bytów Bëtowò BY
Bzowo Bieszewò SL
Cecenowo Cécenowò, Cécnowò, Cecënowò, Cecenowò SL
Cecenówko Nowé Cecenowò, Cecenówkò, Nowé Ceconowò, Nowé CecnowòSL
Cechyny Cechynë BY
Celbowo Celbòwò PU
Cetniewo Cétnowò, Cétniewò PU
Cetyń Cecëno BY
Cewice Cewice LE
Chabzewo Chabzewò BY
Chałupa Chałupa BY
Chałupy Chałëpë, Chałëpnicë, Nicpòniô PU
Charbrowo Charbrowò, Chabrowò LE
Charnowo Charnowò SL
Chełmki Sylwerbark, Sylwerbarch SL
Chlewnica Chléwnica SL
Chłapowo Chłapòwò PU
Chmieleniec Chmieleńć WE
Chmielno Chmielno KA
Chmielonko Chmielónkò KA
Chocimirówko Nowé Chòcmirowò, Nowé Chòczmirowò SL
Chociński Młyn Chòcyńsczi Młyn, Stari Mòst, Chòczyńsczi Młyn CZ
Choczewko Chòczéwkò WE
Choczewo Chòczewò WE
Choćmirowo Stôré Chòcmirowò, Stôré Chòczmirowò SL
Chojna Chòjna KA
Chojnice Chònice, Chòjnice CH
Chośnica Chòsznica, Chòstnica BY
Chrustowo (stężyckie) Chrostowò, Chróstowò KA
Chrztowo Chrztowò, Kartowò KS
Chwarzno Chwôrzno, Chwarzcëno, Kwôrzno GA
Chwaszczyno Chwaszczëno KA
Chylonia Chylonô, Chyloniô GA
Chynowie Chynowié, Chynowiô WE
Cicha Cëchô KS
Cichomice Cëchòmce SL
Ciechocino Cechòcëno WE
Ciecholewy Cechòlewë, Czechòlewë, Cechòlewò CH
Ciechomia Cechòmie, Cechòmié KA
Ciekocino Cekòcëno, Czekòcëno WE
Ciemino Cemino SL
Ciemińskie Chaty Cemińsczé Kôtë SL
Ciemno Cemno BY
Cierznia Cérzniô, Cérznia, Cerzniô WE
Cieszenie Ceszenie, Ceszenié KA
Cieszonko Ceszónkò, Ceszonczi, Czeszónczi, Ceszonka KA
Ciosaniec Hôzekrôg SL
Cisewie Cysewié, Cysowa, Cysowò KS
Cisowa Cësowô, Cësowiô, Cësowié, Cësewiô GA
Czapiewice Czôpiewice, Czôpiéce, Czësté Pòle CH
Czarlina Czôrlënë, Czôrlëno KS
Czarlino (węsierskie) Òsyklo, Czarlino, Czerlino, Czarlëno KA
Czarna Dąbrowa Czôrnô Dąbrowa, Czôrnô Dąbrówka, Smòlniczi, Smólniczi WE
Czarna Huta Czôrnô Hëta KA
Czarna Huta Czôrnô Hëta GDA
Czarnica Czôrnice BY
Czarniż Czôrniéż, Czarniész CH
Czarnolesie Lesné Kôtë SL
Czarnowo Côrnowò, CzarnowòCH
Czarny Młyn Czôrny Młyn SL
Czeczewo Czeczewò KA
Czernica Czerznica, Czernica CH
Czerwony Dwór Czerwòny Dwór, Czerwiony Dwór GD
Czerwony Kogut, Żelkowiec Czerwiony Kùr SL
Częstkowo Czãstkòwò, Cząstkòwò KS
Częstkowo Czãstkòwò, Cząstkòwò WE
Częstocin Oksenkop, Wòłowé Głowë GDA
Czyczkowy Czëczkòwò, Czëczkòwë CH
Czarna Góra Czôrnô Góra WE
Czarnowo Côrnowò, Czarnowò CH
Czapelsko Wieldżé Czapélskò+Małé Czapélskò+Szlachecczé Czapélskò+Królewsczé Czapélskò (=Czapiélczi) GDA
Czapielski Młyn Czapelsczi Młyn, Czapielsczi Młyn KA
Czarny Młyn Czôrny Młyn SL
Czarny Młyn Czôrnowsczi Młyn (czy chodzi o tą miejscowość ??) PU
Czerwony Dwór Czerwòny Dwór, Czerwiony Dwór GD
Czarna Dąbrowa Czôrnô Dąbrowa, Czôrnô Dãbrowa BY
Czerwieniec Czërwieńsczé SL
Człuchów Człuchòwò, Człochòwò CZ
Człuchy Człëchi, Człëchòwò SL
Czołpino Czôłpino SL
Czółenko Czôłenkò SL
Czymanowo Czëmónowò WE
Czysta Czëstô SL
Czysta Woda (stężycka) Czëstô Wòda, Czësté Wòdë KA
Czyściec (będargowski) Charwatëniô, Czyszcz WE
Dalimierz Przewłocki Karólewò, Karlsof, Karlów Dwór SL
Damnica Damnica, Niemieckô Damnica, Dãbnica, Hebronów Dãbnica SL
Damno Damno, Dãbno SL
Dana Danóf, Dana PU
Dargacz Dargaczewò SL
Dargolewo Dargòlewò WE
Dargoleza Dargòléza, Dargòledze, Dargòlesé SL
Darnowo Bòrno BY
Darzmanowice Duczmanojc SL
Darżkowo Darżkòwò SL
Darżkowo Darzëkòwò BY
Darżlubie Darżlëbie, Darżlébio, Darzlëbié PU
Darżynko Nowé Darżëno SL
Darżyno Darżëno SL
Dąbie Dãbie BY
Dąbrowa Dąbrowa KS
Dąbrowa (bojańska) DąbrowaWE
Dąbrowa Brzezińska Dąbrowa, Dãbrowa WE
Dąbrowa (klukowska) Dąbrowa, Dąbrówka, Dąbrowò KA
Dąbrowa (puzdrowska) Dąbrowa, Dąbrowò KA
Dąbrowa (świecińska) Dąbrowa, Dąbrowò PU
Dąbrówka Dąbrówka WE
Dąbrówka Dãbrówka SL
Dąbrówka Krolewskô Dąbrówka, Królewskô Dãbrówka BY
Dąbrówka Mała Dąbrówkô, Môłô Dąbrówka, Môłô Dãbrówka WE
Dąbrówka (piechowska) Dąbrówka KS
Dąbrówka (gliszczeńska) Dąbrówka CH
Dąbrówka Wielka Dąbrówka, Wielgô Dąbrówka, Wielgô Dãbrówka WE
Dąbrówno Szénejczi SL
Debrzyno Debrzëno, Debrzno KS
Dejk Dejk, Dék KA
Delowo Délowò KA
Demptowo Dãptowò, Dãtowò GA
Dębczyno Dãbczëno SL
Dębe Dãbé SL
Dębina Dãbino WE
Dębina Szënódo SL
Dębina Dãbina KS
Dębki Dãbeczi PU
Dębniak Dãbiôk, Dãbniôk KA
Dębnica Kaszubska Kaszëbskô Dãbnica, Kaszëbskô Damnica SL
Dębnica (kieleńska) Dãbnica, Dãbnic WE
Dębniczka Dãbnica, Damnica SL
Dębogóry Dãbògóra, Dãbògórë, Dãbòwô Góra KS
Dębogórze Dãbògòrzé, Dãbòwô Góra PU
Dębowa Góra Dãbòwô Góra GA
Dębowa Karczma Dãbòwô Karczma WE
Dębowiec Dãbówc, Dãbòwiec KS
Dębowo Dãbòwò KA
Długi Kierz Dłudżi Czerz KA
Dobieszewko Môłé Dobieszewò SL
Dobieszewo Dobieszewò SL
Dobieszewo Leśne Lesné Dobieszewò SL
Dobra Dabrzewò, Dobrzno, Dobra SL
Dobrogoszcz Dobrogòszcz KS
Dobrosław Jagatónowò, Jagatonsof SL
Dobrzewino Dobrzewino WE
Dobrzykowo Ùlrichòwò, Ùlrichsof SL
Dochowo Dochòwò SL
Dochówko Dochòwskô Széperëjô, Dochòwskô ÒwczarniôSL
Dodowo Dodowò SL
Dolina Radości Frajndôl GD
Dolsko Dulcych BY
Doły Grańczni Dwór SL
Domanice Fridrichòwò, Fridrichsof SL
Domaradz Domaréza SL
Domatowo Domôtowò PU
Domatówko Domatówkò, Domôtówkò PU
Dominek Domink SL
Domysłowo Lujizëndôl SL
Donimierz Wieldżi Dôłmiérz, Wieldżi Dolmérz, Wieldżi Doniemiérz, Dółmierz WE
Drążkowo Nowy Dwór, Nyhof SL
Drzewicz Drzewicz CH
Drzeżewo Drzeżewò, Drzeżdżewò SL
Drzygawa Drzigòwa, Drzëgòwa SL
Dubowo Dubòwò KA
Dudzicze Filipinowò SL
Dunajki (dziemiańskie) Dunajczi KS
Duninówko Nowé Dunowò, Nowé Dënowò SL
Dywan Dywón, Dywan KS
Dziechlino Dzechlëno LE
Dziemiany Dzemianë, Dzemiónë KS
Dzierżąznik Dzerząznik BY
Dzierżązno Dzerzązno KA
Dzierżlin Filipzdôl SL
Dzięcielec Dzãcelc WE
Dzięgiel Dzãdżel CH
Egiertowo Edżertowò Hëta, Edżert KA
Elżbietowo Elżbétowò KA
Fingerowa Huta Fingrowô Hëta, Fingerowô Hëta, Findżer, Skòrzewinkò KS
Firoga Firoga GD
Gaciniec Gacczé Kôtë SL
Gacki Młyn Gacczi Młyn SL
Gać Gac, Gace, Szpék SL
Gać Leśna Gacczé Błota SL
Gaje Edwardowò, Edwarcof, Edwardów Dwór SL
Gajki Bùkòwô Kãpa SL
Gałęzinowo Gòlãcëno SL
Gapowo Òwsné Òstrowë, Òwsné, Gapòwò, Òwsné Górë CH
Gapowo (stężyckie) Gapòwò, Gapiô Dupa KA
Garbatka Mòstowé Kôtë SL
Garcz Gôrcz KA
Garczegorze Garczegòrze, Garczygôrz LE
Garczyn Garczëno KS
Gardkowice Gôrdkòjce, Gardkòwice, Gardkòjce WE
Gardna Mała Môłô Garnô, Môłô Gardnô SL
Gardna Wielka Wielgô Garnô, Garnô, Wielgô Gardnô SL
Gatka Gatczi SL
Gąbino Gąbino, Głąbinë SL
Gąbiński Gãbińsczi Młyn SL
Gdynia Gdyniô, Gdynnô, Gdyna GA
Gdańsk Gdóńsk, Gdóńskò, Gdańsk, Gdańskò, Gdônsk, Gdôńsk, Stôré Miasto GD
Giełdon Dżełdón, Dżełdon CH
Giełdoń Gòrgendôl SL
Glincz Nowy/Stary Glyńcz KA
Glinki Glynczi PU
Glinki (gostomskie) Glynczi KS
Glinna Glynnô WE
Glinna Góra (przyjazieńska) Glynnô Góra, Lembarch KA
Glinowo Glënowò, Glynka BY
Gliśno Glisno, Glësno BY
Głazica Glôzëca, Glôzëc, Sklónnô Hëta, Sklanô Hëta WE
Głęboczek Dólny Młyn SL
Głębokie Głãbòczé GD
Głobino Gąbino, Gãbino SL
Głodnica Głodnica, Strzépsczé Pùstczi WE
Głodowo Głodowò BY
Głodowo (smażyńskie) Głodowò WE
Głodówko Głodówkò, Głodowò WE
Główczewice Główczewice, Główczéce CH
Główczyce Główczëce SL
Głuchy Bór Głëchy Bór KS
Głusino Głusëno, Głëszëno, Głuszewò KA
Głuszynko Môłé Głëszëno SL
Głuszyno Wieldżé Głëszëno SL
Gniewinko Gniewinkò WE
Gniewino Gniewino WE
Gniewowo Gniewòwò WE
Gnieżdżewo Gniéżdżewò, Gnieżdżewò PU
Godętowo Gòdãtowò, Gòjtowò WE
Godzisław Gicłôwzdôl SL
Gogolewko Môłé Gogòlewò, Nowé Gogòlewò, GògòlewkòSL
Gogolewo Gogòlewò, Stôré Gògòlewò, Wieldżé Gògòlewò SL
Gogółka Nowy Gògòlewsczi Młyn SL
Gogórki Jadżi SL
Golica (częstkowska) Gòlëca WE
Gołębiewo Gòłãbiô SP
Gołubie Gòlëbie, Gòlëbio, Gòlëbié KA
Gołuń Gòłuń, Gòłuniô KS
Gołczewo Gôłcewò, Gòlczewò BY
Goręczyno Gòrãczëno KA
Gostkowo Gòstkòwò, Wieldżé Gòstkòwò BY
Gostkowo Gòckòwò SL
Gostomie Gòstomie, Gòstomié KS
Gostomko Gòstómkò, Gòstómk, Gòstomkò KS
Goszczyno Gòszczëno PU
Gościcino Gòscëcëno WE
Gościeradz (D: Kuhstard) Kôłstôrd SL
Gościeradz (D: Augusthof) Augùstowò (czy chodzi o tą miejscowość ??) SL
Gowidlino Gòwidlëno KA
Gowino Gòwino, Wieldżé Gòwino WE
Góra Gòra WE
Górka Górka LE
Górki Górczi KS
Górzyno Gòrzëno, Górzno SL
Grabienko Nowé Wëtrowno, Nowé Witrowno SL
Grabno Wëtrowno, Witrowno SL
Grabowiec Grabówc WE
Grabowo Kościerskie Grabòwa, Stôré Grabòwò KS
Grabowo (parchowskie) Grabòwò BY
Grabowska Huta Grabòwskô Hëta KS
Grabówek Grabówka GA
Grabówko Grabówka, Nowé Grabòwò KS
Granicznik Grańcznik WE
Graniczny Dwór Grańca KA
Grapice Grabce SL
Grapiczki Nowé Grabce SL
Grąbkowo Grąbkòwò SL
Grąd Grąd SL
Grądek Piôsczëté Kôtë, Zankôtë SL
Grąsino Grąsëno, Grosëno SL
Gręzlewo Grenclowò, Grãzłowò GD
Grodzisko Grodzyska, Gardzyska KA
Grzebieniec Grzebieńcz, Grzebieńc KA
Grzęźnik Dãbòwé Pòle, Dãbòwé Kôtë SL
Grzmiąca Grzëmieńc, Grzmica BY
Grzmiące Hômerkôtë SL
Grzybno Grzëbno, Grzybno KA
Grzybno Górne Górné Grzëbno KA
Grzybowo Grzëbòwò, Grzybòwò KS
Grzybowski Młyn Grzëbòwsczi Młyn, Młyn KS
Gumieniec Gùmna (czy chodzi o tą miejscowość ??), Gùmieńc BY
Gwda (rzeka) Gwda
Gwizdówka Gwiżdżówka, Pùrgaczka WE
Hamer Młyn Hômer, Hómer BY
Haska Hôska, Hôsczi, Haska KA
Hejtus Hejtuz, Hëjtus KA
Hel Hél PU
Helenhof Lénhof GDA
Holma Holma WE
Hopowo Òpãderp, Hopòwò KA
Hopy Hopë, Hopòwò, Hopòwô Hëta, Hopòwsczé Pùstczi KA
Horniki Dolne Dólné Horniczi KS
Horniki Górne Górné Horniczi KS
Hrabstwo Chrabstwò WE
Huta (brodzka) Hëta CH
Huta Górna Górnô Hëta GDA
Imieni Jimiené BY
Izbica Jizbica SL
Jabłończ Wielka Wieldżi Jabłóńcz BY
Jabłuszko Jabłuszk, Czartowice KS
Jackowo Jackòwò WE
Jałowcowa Jałówcewò, Jałówcowô, Jałówczewò WE
Jamno Jómno BY
Janica Jańcczé Kôtë SL
Janowice Wieldżé Janowice, Janojce LE
Janowiczki Môłé Janowice, Janojce LE
Janowo (rumskie) Janowò, Jansdorp, Nowô Rëmiô WE
Janowo Janowò KA
Jasień Jaséń, Jasónowò, Jasóniô BY
Jasień Nënczi, Nënkòwë GD
Jasiowa Huta Jaszowô Hëta KS
Jastarnia Jastarniô, Pùckô Jastarniô, Sroczé Gniôzdo PU
Jastrzębie (Dziemiańskie) Jastrzãbié, Daszczi, Jastrzëbié KS
Jaśkowy Młyn Jaszków Młyn GD
Jeldzino Jeldzëno PU
Jeleńcz Jeleńcz BY
Jeleńska Huta Jeleńskô Hëta WE
Jelitkowo Jelëtkòwò, Gletkòwò, Glëtkòwò GD
Jelonki Jachtôrze SL
Jeziorka Jezórka, Jezórkò SL
Jezioro Gardno Gardzyńsczé Jezoro SL
Jezioro Kozie Kòzé Jezoro SL
Jezioro Łebsko Jezoro Łebsczé, Łebsczé Jezoro SL
Jezioro Żarnowieckie Piôsznicczé Jezoro
Jeżewo Jeżewò WE
Jęczewo Jãczewò, Jenczewò, Enczewò WE
Jodłowno Sztangwôłd, Nowy Sztangwôłd, Nowy Stãgwôłd, Sztãgenwałd GDA
Joniny Małe Małé Jóninë KS
Juszki Juszczi KS
Kaczkowo Kaczkòwò WE
Kaczyniec Kaczyńc PU
Kaliska (kartuskie) Kalëska, Pisanczi KA
Kaliska (kobysewskie) Kalëska, Kalyska KA
Kaliska Kościerskie Kalëska KS
Kalisz Kalisz, Kalësz KS
Kalka Kôlka KA
Kamela Kamele, Kamela KA
Kamienica Królewska Kamieńca, Kamienica KA
Kamienica Szlachecka Kamieńca, Kamienica, Wielgô Kamieńca KA
Kamienicka Huta Kamienickô Hëta, Kamieńskô Hëta KA
Kamienicki Młyn, Kamienica-Młyn Kamienicczi Młyn, Kamieńsczi Młyn, Młynë, Młynkòwsczé Pùstczi KA
Kamienna Góra (nowohucka) Kamiannô Góra KA
Kamienny Potok Szténflét SP
Kamień Kamień, Kamiónka WE
Kamionka Brodnicka Kamiónka, Kamieńca KA
Kamionka Gowidlińska Kamiónka, Kamionka KA
Kamionki Małé Kamiónczi, Małé Kamiona, Kamiónk KA
Kamnica Kamnice BY
Karczemka Gardkowska Karczemka WE
Karczemka Kierzkowska Karczemka WE
Karczemki (dobrzewińskie) Karczemczi WE
Karczemki (kołpińskie) Karczemczi GD
Karczemki (k. Redystowa) Karczemczi LE lub WE
Karczewko Karczewkò, Karczewk, Karczéwczi, Karczewino KA
Karlikowo Kôrlëkòwò PU
Karlikowo Kôrlëkòwò SP
Karłowo (parchowskie) Karłowò BY
Karpno Karpno SL
Karpno (mieleńskie) Karpno BY
Karsin Kôrsyn, Karszyn, Karszëno, Karsëno KS
Kartoszyno Kôrtoszëno PU
Kartuzy Kartuze, Kartuzë, Kartëzë KA
Karwia Karwiô PU
Karwie Kawòwé Błoto SL
Karwieńskie Błota Karwiańsczé Błoto, Holãdra, Holãdrë, Karwieńsczé Błoto PU
Karzcinko Karzcëńsczi Młyn SL
Karzcino Karzcëno, Karcëno SL
Karzniczka Niemieckô Karznica SL
Karżnica Karznica, Kaszëbskô Karznica SL
Kaszuba Kaszëba CH
Katarynki Katrynczi GDA
Kawle Kawle KA
Kazimierz Kadzëmiérz PU
Kąpino Kãpino, Kąpino WE
Kąty Kątë WE
Kczewo Jeksowò SL
Kębłowo Nowowiejskie Kãbłowò, Kãbòła LE
Kępa Kãpa SL
Kępno Słupskie Gafla SL
Kętrzyno Kãtrzëno WE
Kiedrowice Czedréce, Czedrowice BY
Kieleńska Huta Czeleńskô Hëta WE
Kielno Czelno WE
Kiełpinek Kôłpinkò, Kôłpink, Dólné Kôłpino, Czełpinkò GD
Kiełpinek Czełpinkò, Czełpink CZ
Kiełpino Czełpino, Czôłpino KA
Kiełpino Górne Kôłpino, Górné Kôłpino, Górné Czełpino GD
Kierzkowo Sztrukuta, Czerzkòwò GDA
Kierzkowo Czerzkòwò WE
Kinice Kynice, Czinice CH
Kisewo Czisewò WE
Kistowo Czistowò KA
Kistówko Czistówkò, Czistówk KA
Kiszyce Kichicczé Kôtë SL
Klece Klece, Klecczi SL
Klęcino Klicëno, Knicëno, Klysëno, Knycëno SL
Kliczkowy Kliczkòwë, Kliczczi, Klëczkòwë, Klëczczi KS
Kloc Kloc KS
Klonia Kloniô, Klonia CH
Klonowo Dolne Dólné Klónowò GDA
Klonowo Górne Górné Klónowò GDA
Kluki Klëczëce, Klëczi, Kluczi SL
Klukowo(a) Klókòwò, Glukòwò, Glëkòwò GD
Klukowa Huta Klëkòwô Hëta, Klëkòwa Hëta, Klëkòwëta, Klukòwô Hëta KA
Kłanino Kłanino PU
Kłączno Kłóńczno, Kłączno, Kłãczëno BY
Kłobuczyno Kłobùczëno KS
Kłodno Kłódno, Kłodnia, Kłodawa, Kłodniô KA
Kłosowo Kłosowò KA
Kłosowo-Piekło Piekło, Glënowy Rów KA
Kłosówko Kłosówkò KA
Kłosy Kłosë BY
Knieja Kniejô, Knieja KS
Kniewo Kniewò, Kniewsczé Błoto WE
Kobylasz Kòbëlôsz, Kòbëlôrz WE
Kobylnica Kòbëlnica SL
Kobylniczka Szlacheckô Kòbëlnica SL
Kobysewo Kòbùsewò, Kòbësewò, Kłobùszewò, Kòbzowò KA
Kochanowo Plateróda WE
Kokoszka Kòkòszka SL
Kokoszki Kòkòszka SL
Kokoszki Kòkòszczi GD
Kokwino Kôłkwino, Kòkwino KA
Kolano Kòlano KA
Kolańska Huta Kòlańskô Hëta KA
Kolbudy Dolne Dólné Kôlbùdë, Kôlbùda GDA
Kolbudy Górne Górné Kôlbùdë GDA
Kolczygłowy Stôré Kòcégłowë BY
Kolczygłówki Nowé Kòcégłowë BY
Koleczkowo Kòleczkòwò WE
Koleczkowski Młyn Kòleczkòwsczi Młyn WE
Koleśnica Kôlëszcznica SL
Kolibki Kòlybczi, Kòlybka GA
Kolonia Kòlonijô KA
Kolonia Kòlonijô WE
Kołodzieje Kòłodzeje KA
Komiłowo Kamilowò SL
Komnino Kòmnino SL
Komorczyn Kòmòrzno SL
Konarzynki Kònarzynczi, Kònôrzynczi, Małé Kònôrzënë CH
Konarzyny Kònôrzënë, Kònarzënë CH
Kopalino Kòpalëno WE
Kopaniewo Kòpóniewò, Kąpòniewò KA
Kopaniewo Kòpóniewò, Kòpnowò LE
Korne Kòrné, Kòrnë, Kòrzno KS
Korzec Nowy Młyn SL
Kosakowo Kòsôkòwò PU
Kosobudno Kòsobùdno CH
Kosobudy Kòsobùdë CH
Kosowo Kòsowò KA
Kostkowo Kòstkòwò WE
Kostroga Lénof SL
Kosy Kòse, Kòsë KA
Koszowatka Kòszowatka, Kòszowôtka KA
Kościerska Huta Kòscérskô Hëta, Kòscérzyńskô Hëta KS
Kościerzyna Kòscérzëna, Kòscérzna, Kòscérzëno KS
Część Kościerzyny pomiędzy Strzelnicą, torami kolejowymi, a Osiedlem Rogali Flokùsë KS
Kotuszewo Kòtuszewò SL
Kowale Kòwôle KA
Kowale Kòwôle, Kòwôlewò GDA
Kowalewo Kòwôlewò WE
Kozin Kòzëcczi Młyn SL
Kozłówek Kùleszewsczi Młyn SL
Kożyczkowo Kòżëczkòwò, Kòzeczkòwò KA
Kramarzyny Kramarzënë BY
Krepkowice Krãpkòwice, Krãpkòjce LE
Krępa Kaszubska Krãpa LE
Krężołki Szôrpsztén, Òstri Kam SL
Krokowa Krokòwa, Krokòwò PU
Krosnowo Krosnowò BY
Krowie Łąki Krowé Łączi, Karwé Łączi KA
Kruszewo Kruszewò, Krëszewò KS
Kruszyn Kruszyń, Kruszyniô, Krëszëno CH
Kruszyna Kruzë, Krëzë SL
Kruszyna (gołuńska) Kruszëna, Kruszënë, Kruszyn KS
Kryguliniec, Krugliniec KrugleńcKS
Krymki (majdańskie) Krénczi GDA
Krystkowo Kristkòwò WE
Krzemienica Szténwôłd, Szténódo SL
Krzeszna Kruzëno, Krëszëno, Krëszin, Kruszëno, Krzeszna KA
Krzynia Wielgô Krzëniô SL
Krzynka, Mała Krzynia Môłô Krzëniô SL
Krzywań Krzëwôn SL
Krzywda (kosowska) Krzywda KA
Kucborowo Kùdzberowò KA
Kujaty Kùjôtë, Kùjatë KA
Kukowo Kùkòwò SL
Kula-Młyn Kùlamylô, Kùlmel, Kùla KS
Kuleszowo Kùleszewò SL
Kuliszki Dólny Dwór SL
Kurowo Kùrowò WE
Kusowo Kòsowò SL
Kuźnia Kùzniô SL
Kuźnica Kùzwelt, Kùsfelt, Kùswelt PU
Kwisno Gwizdno BY
Labuniec, Labunice Łabùńsczi Mòst SL
Lamk Lamk CH
Lampa Dólnô/Górnô Lãpa KA
Laska Lôska, Starô Lôska, Stôré Lasczi CH
Lasy Lase, Lasë SL
Lemany Lemanë, Lemańsczé Pùstczi KA
Lendy Lãdë CH
Lesiniec Lesyńc WE
Leszczynki Leszczynczi, Leszynczi KA
Leszczynki Leszczënë, Leszczëna GA
Leszno Lészno KA
Leśna Barkof, Barchof SL
Leśnia Lesnié SL
Leśnice Lesnice LE
Leśnictwo Barłomino Barłomskô Ferszterëjô WE
Leśnictwo Bącka Huta Bąckô Hëta KA
Leśnictwo Muza Mùza PU
Leśnictwo Piaśnica PiôsznicaPU
Leśnictwo Sławutowo Sławùtowskô Ferzsterëjô PU
Leśnictwo Stara Piła (łężycka) Stôrô Piła WE
Leśniewo Lesniewò PU
Leśno Lésno, Leszno CH
Leśny Młyn Zelenisz GD
Lewinko Lewinkò WE
Lewino Lewino WE
Leźno Lezno KA
Lębork Lãbórg, Lãbórch LE
Lędowo Lãdowò SL
Lędziechowo Lãdzechòwò, Lãdzëchòwò LE
Linia Lëniô WE
Liniewko, Małe Liniewo Liniewkò, Lëniewkò KS
Liniewo Liniewò, Lëniewò KS
Lipki Lëpka WE
Lipnica Lëpince, Lëpienice, Lëpienica BY
Lipno Lëpno SL
Lipowiec Lëpówc, Lëpòwice, Lëpòjce KA
Lipuska Huta Lëpùskô Hëta, Lypùskô Hëta KS
Lipusz Lëpùsz, Lypùsz KS
Lisewo Lësewò PU
Lisewo Gniewińskie Lësewò WE
Lisia Góra Lësô Góra, Lesô Górka, Lësô Górka SL
Lisie Jamy (borzestowskie) Lësé Jamë, Lësô Jama KA
Lizaki Lizôczi, Lesôczi, Lësôczi KS
Lniska Lniska KA
Loryniec Lóreńc, Loreńc, Lórenc KS
Lubań Lubóń, Lubóniô, Lubòniô, Lëbòniô KS
Lubiatowo Lëbiatowò, Lëbietowò, Lëbiôtowò, Lëbtowò WE
Lubieszyn Duży Lubieszyn KS
Lubieszynek Mały Lubieszyn KS
Lubkowo Lëbkòwò PU
Lublewko Môłé Lëblewò WE
Lublewo Lëblewò GDA
Lublewo Lęborskie Wieldżé Lëblewò WE
Lubnia Lubnie, Lubnia CH
Lubocino Lëbòcëno PU
Luboń Lëbóniô, Lubòń, Lubòniô BY
Lubuczewo Lëbùczewò SL
Lubuń Labùń SL
Lubuszewo Lubiszewò, LëbiszewòKS
Ludolfina Ludolfija GD
Lulemino Lëlemino SL
Luzino Lëzëno WE
Łabiszewo Łabùszewo SL
Łapalice Łapalëce KA
Łapino, Łapino Kartuskie Łôpino, Łapino KA
Łączki Łączczi KA
Łączyno Łączëno KA
Łączyńska Huta Łączyńskô Hëta KA
Łąg Łãg CH
Łąki Łãczi, ŁącziSL
Łąkie Łączé BY (d./prz. CZ)
Łąkie Łączé, Łączi BY
Łeba Łeba LE
Łebcz Łebcz PU
Łebno Łebnie, Łebno WE
Łebieniec Lebińc, Łebińc, Lëbińc LE
Łebień Łebiń, Lëbino LE
Łebień Łabùń SL
Łebno-Huta Łebieńskô Hëta, Łebskô Hëta WE
Łebunia Łebùniô, Lëbùnô LE
Łęczyce Łãczëce WE
Łękawica Łãkwica, Łãkòjce SL
Łękno Łekno, Lekno WE
Łętowice Łãtojce PU
Łętowo Łãtowò WE
Łężyca Grynof, Chrynof, Zelony Dwór SL
Łężyce Łãżëce WE
Łojewo Łojewò SL
Łokacz Łochôcz SL
Łokciowe Łokcewé, Łokcowé, Łokc SL
Łosice Łosëńsczi Młyn SL
Łosinko Łosëńsczi Kawel SL
Łosienice Nowé/Staré Łoseńce, Nowé/Staré Łaszenice, Nowé/Staré Łoszenice, Nowé/Staré Łoszeńce KA
Łowcz Górny Górny Łówcz, Górny Łówc WE
Łódki Łódczi SL
Łubiana Łubianô, Łëbianô, Łubianna KS
Łubieniec Lëbieńc, Łëbieńc BY
Łubno Łubno BY
Ługi Łëdżi, Lugwyza, Łudżi LE
Łupawa (rzeka) Łëpôwô
Łupiny Lëpińsczé Pòle SL
Łysiec Fòlusz SL
Łysomice Łësomce SL
Łysomiczki Łësomicczi Mòst SL
Łyśniewo Łësniewò, Lesniewò KA
Łyśniewo Łësniewò, Lësniewò PU
Machowinko Môłé Machòwino, Machòwinkò SL
Machowino Wieldżé Machòwino, Machòwino SL
Majdany Majdanë GDA
Maks Maks KA
Malbork Malbórg, Malbórch, Malbòrk KA
Malczkowo Môlczëce SL
Malczkówko Nowé Môlczëce SL
Maleniec Môlëńc SL
Maleniec Leśny Môleńc SL
Malęcino Małãczëno BY
Małe Chełmy Małé Chełmë, Chełmczi CH
Małe Gliśno Glysno, Glësno, Glësno môłé CH
Małe Gowino Gòwinkò, Małé Gòwino WE
Małe Rowy Rówk SL
Małe Swornegacie Małé Swòrnégace, Nowé Swòrnégace, Stëpórc CH
Małoszyce Małoszëce LE
Mały Kack Môły Kack, Môłé Kackò, Kack GA
Mały Klincz Mały Klyńcz KS
Małkowo Môłkòwò, Małkòwë, Malkòwò KA
Mały Donimierz Môłi Dôłmiérz, Môłi Dolmiérz, Môłi Doniemiérz, Zabłotne WE
Mały Podleś Małé Pòdlesé, Mały Pòdles KS
Marchowo Môrchòwa, Môrchòwë, Marachòwò WE
Markubowo Markùbòwò KS
Marłowo Lujizënbùsz SL
Marszewo Marszewò GA
Marszewo Marszewò, Marszewë GDA
Marszewska Góra Marszewskô Góra GDA
Marszewska Kolonia Marszewskô Kòlonijô GDA
Martenki Martënk, Martynczi, Môrcynczi KA
Masłowice Tuchomskie Wieldżé Maslowice BY
Masłowiczki Małe Maslowice BY
Maszewko Maszéwkò LE
Maszewo Lęborskie Maszewò LE
Matarnia Matarniô GD
Matemblewo Matãblewò GD
Mącznik Dólny Młyn SL
Mądrzechowo Mądrzechòwò, Mądrzechòwice BY
Mechelinki Mechelynka, Mechelinga, Mëchelynczi, Mechelinka, Michaleńskô PU
Mechowo Mechòwa PU
Melgrowa Góra Merlowô Góra, Merlówka, Mëlrowô Góra, Mëlgrowô Góra, Melrowô Wòla, Nowô Kòlonijô KA
Mezowo Mézowò, Mézewò KA
Męcikał Mãcëkôł, Mãczëkôł, Mãcykôł, Mãczykôł CH
Męciny Danowé Kôtë SL
Mianowice Manojc SL
Miastko Miastkò, Rumzbórg BY
Michnowo Michnowò SL
Miechucino Miechùcëno, Miechùczëno KA
Miechucińskie Chrusty Miechùcyńsczé Chróstë, Oberof KA
Miednik Miednik SL
Miedzno Miedzno KS
Miedzno Grańczni Dwór SL
Mielnik Mielëńsczi Młyn SL
Mielno Mielno BY
Mielno Mielno SL
Migi Mëga KA
Migowo Mëgòwò GD
Milwino Melwino, Mielwino, Milwino WE
Minkowice Mienkòjce, Minkòjce PU
Mieroszyno Mierëszëno PU
Mikorówko Mikòrowsczé Hëtë SL
Mikorze Mikòrowsczi Młyn SL
Milwińska Huta Mielwińskô Hëta, Melwińskô Hëta, Milwińskô Hëta WE
Miłostowo Hërlëka, Fôgelsônk SL
Miłoszewo Miłoszewò WE
Mirachowo Mirochòwò, Mirachòwò, Mierachòwò KA
Mirosławin Augùstwôłd, Agùstwôłd SL
Miszewko Miszewkò, Małé Miszewò, Myszéwkò KA
Miszewo Miszewò, Myszewò KA
Mierzynko Mierzynkò WE
Mierzyno Miérzëno, Mierzëno WE
Mikorowo Mikrowò, Michrowò BY
Milachowo-Młyn Mylachòwò CH
Młynek Młynk, Młyńskò KA
Młynek (brodzki) Młynk CH
Młynki (gniewowskie) Młynczi WE
Młyńsko Młëniskò KA
Modlinek Módelsczi Sztrąd SL
Modła Módła SL
Modrzejewo Mòdrzewò BY
Mojusz Mòjsz, Mòjisz KA
Mojuszewska Huta Mòjszewskô Hëta, Mòjskô Hëta, Mòjuszewskô Hëta, Mòjiszewskô Hëta KA
Mokre Mòkré SL
Mokre Łąki Mòkré Łączi, Mòkrô Łąka KA
Mokry Bór Mòkry Bór WE
Mokrzyca Hochôga SL
Moskotowo Éwôłdchryn, Éwôłdgryn SL
Mosty Mòstë PU
Moszczanka Kruzów Kôtë, Krauzów Kôtë SL
Możdżanowo Micenowò, Mòcznowò, Mszczonowò, Mùcnowò, Możdżenowò SL
Mrozy Mrozë, Mroze, Mar.zë KA
Mrówczyno Jachtôrzowò, Jegerof SL
Mrówczy Zamek Mrówczy Zómk, Lës WE
Mrzezino Mrzeżëno, Brzeżëno PU
Mściszewice Mscëszewice, Mcëszejce, Mscëszewice, Msceszewice KA
Murowaniec Karczma, Krôg SL
Mydlita Bùkolt, Bùchwałd BY
Mylof Mylof CH
Nadole Nôdolé, Nadolé, Nôdolô WE
Nakla Nôklô, Nakło BY
Nanice Nańc WE
Następowo Wëlemòwò, Wëlemof SL
Nawcz Nôwcz, Nówc WE
Niebędzino Niebãdzëno, Nieòbãdzëno, Òbãdzeno LE
Nieckowo Niecekòwò SL
Nieczule Neclów Kôtë SL
Niedamowo Jadamòwë, Niedamòwë, Jadamòwò, Niedamòwò KS
Niedarzyno Niedarzëno, Niedarzeno BY
Niedźwiadek Miedwiôdk, Niedzwiadk WE
Niemieścice Ludwichòwò SL
Niemotowo Niemôtowò GA
Niepoczołowice Niepòczłowice, Niepòczłejce WE
Niepszczołąg Niepszczołąg CH
Nierzostowo Nierzostowò, Nierosław CH
Niesiołowice Niesëłowice, Niesëłejce, Niesołowice, Nieszołowice KA
Niestępowo Niestãpòwò KA
Niestkowo Niestice SL
Niewierowo Niewierowò SL
Niezabyszewo Niezabëszewò BY
Nieznachowo Nieznachòwò LE
Noteć (rzeka) Notec
Nowa Huta Nowô Hëta, Nowëta KA
Nowa Karczma Nowô Karczma KS
Nowa Karczma (korznicka) Nowô Karczma KS
Nowa Karczma Nowô Karczma, Nowé Karczmë WE
Nowa Kiszewa Nowa Cziszewa KS
Nowalczysko Nowalcëskò, Nowôlczëskò, Nowalczyskò KA
Nowa Sikorska Huta Sëkòrskô Nowô Hëta, Nowô Hëta, Sëkòrskô Hëta, Nowô Sykòrzyńskô Hëta KA
Nowa Wieś Nowy Dwór, Nowô Wies KS
Nowa Wieś Kartuska Nowô Wies KA
Nowa Wieś Nowô Wies CZ
Nowa Wieś Lęborska Nowô Wies LE
Nowa Wieś Przywidzka Nowô Wies GDA
Nowe Huty Nowé Hëtë BY
Nowe Karpno Nowé Karpno KS
Nowe Szkoty Nowy Szotland GD
Nowe Tokary Nowé Tokarë KA
Nowiec Nôwcz GD
Nowina Rënowsczi Dwór SL
Nowiny Nowinë GDA
Nowiny (gniewowskie) Nowinë WE
Nowiny (pomieczyńskie) Nowinë KA
Nowy Barkoczyn Nowé Barkòczëno, Nowy Barkòczyn KS
Nowy Dwór Nowy Dwór CH
Nowy Dwór Nowy Dwór WE
Nowy Dwór Nowy Dwór KA
Nowy Dwór (strzebieliński) Nowy Dwór WE
Nowy Dwór Wejherowski Nowy Dwór WE
Nowy Glińcz Nowy Glyńcz KA
Nowy Klincz Nowy Klyńcz KS
Nowy Młot Nowy Hômerk WE
Nowy Ostrów Nowé Òstrowé, Nowé Òstrowò KA
Nowy Podleś Nowé Pòdlesé, Nowy Pòdles KS
Nowy Port Fôrwôter GD
Nowy Świat Nowy Swiat GD
Nowy Tuchom Nowé Tëchómie KA
Objazda Òbjazda SL
Obliwice Òblëwice LE
Obłęże Òblëżé SL
Obłuże Òbłëżé GA
Obory Kraniszowò SL
Odargowo Òdargòwò PU
Odry Òdrë CH
Ogonki Ògónczi, Pùstkòwié, Ògónk KA
Ogońsko Ògóńskò SL
Okalice Òkalëce LE
Okręglik Òkrãglik, Òkrãglëk, Òkrąglyk CH
Oksywie Òksëwiô, Òksëwié, Òksewiô GA
Okuniewo (kamieńskie) Òkùniewò, Òkóniewò WE
Okunino Òkònino BY
Oliwa Òléwa, Òlëwa GD
Olszewice Òlszéwce, Òlszéwc, Òlszewc, Òlszewé WE
Olszowe Błoto Òlszowé Błoto, Òlszewé Błoto KA
Opalino Òpalmò, Òpalëno, Òpalno WE
Orle Wòrlé, Wòrlô WE
Orlik Òrlyk, Òrlëk CH
Orunia Òruniô GD
Orzechowo Wòlny Dwór, Frihof SL
Osieki (Królewsczi/Szlachecczi) Òsek, Òseczi BY
Osieki Lęborskie Òseczi WE
Osieki Słupskie Òseczi, Òsowë, Òsëchòwò SL
Osława Dąbrowa Òsławô Dąbrowa, Òsława Dąbrowa, Òsława(ô) Dãbrowa BY
Osłonino Òsłónino PU
Osowa Òsowô, Òsowô Góra GD
Osowa Góra (kobysewska, kosowska) Òsowô Góra KA
Osowo Òsowò KS
Osowo Òsowò KA
Osowo Lęborskie Òsowò LE
Ostowo Òstowò KA
Ostrowite Òstrété, Òstrowité, Miasto BY
Ostrowo Òstrowò PU
Ostrowo (kamienickie) Òstrowé, Òstrowò KA
Ostrów-Mausz Môłsz, Òstrów KA
Ostrów Wielki Òstrów, Wdzycczi Òstrów KS
Ostróżki Òstróżczi GDA
Ostrzyce Òstrzëce KA
Osusznica Òsusznica, Starô Òsusznica, Òsësznica BY
Otalżyno (donimierskie) Òtalżëno WE
Otalżyno (jeleńskie) Òtalżëno WE
Otalżyno (łebieńskie) Òtalżëno WE
Otalżyno (wielkie) Wieldżé Òtalżëno WE
Otalżyno Pomieczyńskie Òtalżëno KA
Otnoga Òtnoga BY
Otok (D: Wernerbrunn) Wernerów Zdrój SL
Otok (D: Wottock) Òtok SL
Otomin Òtominkò, Òtomino GDA
Otomino Górne i Dolne Òtomino KA
Owczarnia Széperëjô, Òwczarniô, Òwczôrka GD
Owczary (D: Alte Schaeferei) Stôrô Széperëjô, Stôrô Òwczarniô SL
Owczary (D: Schaeferei) Széperëjô, Òwczarniô SL
Owsianka Landof SL
Owśnice Ówsnice KS
Paczewo Paczewò KA
Pałubice Pałëbice KA
Papiernia (lipuska) Papirniô, Lypùskô Papérniô KS
Paprzyce Paprzëcczé Pòle SL
Paradyż Paradyz, Robacznica, Rôj WE
Paraszyno Paraszëno WE
Parchowo Parchòwò BY
Parchowski Młyn Parchòwsczi Młyn BY
Parowa Pôrowa, Parowë CH
Parszczenica Parszczyńce, Pôrszczenica, Parzczenice CH
Parszczyce Parszczëce, Pôrszczëce, Parzczëce PU
Parszkowo Parszkòwò, Pôrszkòwò, Parzkòwò PU
Parzęcice Wëlemzdôl SL
Parzonka Pażónka SL
Parzyn Pôrzyn, Parzëno CH
Patoka Patoka, Patoczi KA
Patoki (sierakowskie) Patoczi KA
Pawełkowice Pawełkòjc, Pawełk SL
Pełki Pelk, Pélczi, Pelczi KS
Peplin Peplyn, Peplëno CH
Perlinko Perlynkò WE
Perlino Perlëno, Përlëno WE
Pęciszewo Pawłowò, Paulów Dwór, Paulsof SL
Pękalin Frydrychswôrder SL
Pępowo Pãpòwò KA
Pętkowice Pãtkòwice, Pãtkòjce WE
Piaseczno Lësô Góra, Fósbark, Fósbarch SL
Piaski (skrzeszewskie) Piôsczi KA
Piaszczyna Czëstô Wòda BY
Piaśnica Mała Môłô Piôsznica, Môłô Piôsznic PU
Piaśnica Wielka Wielgô Piôsznica, Wielgô Piôsznic PU
Piątkowo Piątkòwò KS
Piecewo Piecewô WE
Piechowice Piechòwice, Piechòjce KS
Piecki Piécczi GD
Pieczyska Piecëska, Pieczëska, Pieczyskò, Pieczeszëce KA
Piekiełko Pieczełkò WE
Pieklisko Piekło GD
Piekło Dolne Dólné Piekło GDA
Piekło Górne Górne Piekło GDA
Pieleszewo Pieleszewò WE
Pierszczewko Pierzszczewkò, Małé Pierszczewò, Pierszewò Môłé KA
Pierszczewo Pierszczewò, Wieldżé Pierszewò KA
Pierwoszyno Pierwòszëno PU
Piaszno Piôszno, Piaszëno BY
Pieski Piesczi LE
Pietrzykowo Wieldżé Pietrzëkòwa, Pietrzëkòwa, Wieldżé Pietrzëkòwë, Wieldżé Pietrzëchòwë CZ
Pikarnia Pykarniô KA
Pląsy Plãsë SL
Plebanka (ulica) (Kòscerzkô) Plebônka KS
Płaczewo Płaczewò WE
Płaszewko Miemiecczé Płaszewò SL
Płaszewo Kaszëbsczé Płaszewò SL
Płęsy Płãsë, Płãse KS
Płocice Płoczëce, Płocëce KS
Płotowo Wieldżé Płótowa, Wieldżé Płotowò, Wieldżé Pùstkòwié BY
Płotowo Małe Małé Płótowa, Môłé Płotowò, Môłé Pùstkòwié BY
Pobłocie Pòbłocé WE
Pobłocie Pòbłocé SL
Poborowo Pòbòrowò BY
Poczernino Pòczerznino, Pòczerzwino, Pòczerwino PU
Poddąb Pòddãb SL
Poddąbki Stôri Sztrąd SL
Poddębie Pòddãbié SL
Podjazy Pòdjaze, Pòdjazë, Pòdjasë KA
Podole Wielkie Pòdolé, Wieldżé Pòdolé SL
Podrąbiona Podrąbionô KS
Podwilczyn Pòdewilsów Chëcze, Pòdewilsuzë SL
Poganice Pògóńce SL
Pogorszewo Pògòrzewò LE
Pogórze Pògòrzé PU
Pogórze Dolne Pògòrzé GA
Pogórze Górne Pògòrzé GA
Pokrzywno Pòkrzywno CH
Polanki Pelónczi, Pòłączi GD
Polne Danowé Kôtë SL
Połchowo Pôłchòwò PU
Połchówko Pôłchówkò PU
Połczyno Pôłczëno PU
Połęczyno Pòlëczëno, Pòłãczëno KA
Pomieczyno Pòmieczëno KA
Pomieczyńska Huta Pòmieczyńskô Hëta KA
Pomlewo Pòmlewò GDA
Pomysk Mały Mały Pòmysk, Môły Pòmësk BY
Pomysk Wielki Wieldżi Pòmysk, Wieldżi Pòmësk BY
Popia Góra Pòpiô Góra, Pôpiô Góra KS
Popielewo Pòpielewò CH
Popowice Pupendòrp BY
Popowo Pòpòwò, Pôpòwò LE
Porąb Pòrąb PU
Poręby Pòrãbë KA
Porzecze (tłuczewskie) Pòrzéczé WE
Potęgowo Pòtãgòwò, Pòtãgòwsczé Pùstczi WE
Potok Pòtok SL
Potuły Pòtułë, Patuła, Patułë KA
Półczenko Małé Pôłczno BY
Półczno Pôłczno, Półczno, Pôłczëno BY
Prądzona Prądzonô BY
Prądzonka Prądzónka BY
Pręgowo Prãgòwò, Prãgnowò GDA
Pręgowo Dolne Dólné Prãgòwò GDA
Pręgowo Górne Górné Prãgòwò GDA
Prokowo Prokòwò KA
Prokowskie Chrósty Prokòwsczé Chróstë, Prokòwsczé Pùstczi KA
Prusiewo Prësewò PU
Pryśniewo Prësnowò WE
Przebędowo Przebãdowò, Przebãdzewò SL
Przechlewo Przechlewò, Przechlewë CZ
Przedecz Wëlemsbark, Wëlemsbarch SL
Przeginia Ksyżëczny Dwór, Princów Dwór, Princenof SL
Przerębska Huta Przerãbelskô Hëta, Ùta, Przerãbskô Hëta, Englerskô Hëta ST
Przetoczyno Przetoczëno, Przëtoczëno WE
Przewłoka Strëkersôga SL
Przewóz Przywóz, Przéwóz, Przewóz KA
Przewóz Przéwóz, Przywóz, Przewóz, Przëwóz BY
Przęsocin Flétof SL
Przodkowo Przedkòwò KA
Przybin Zofijowò SL
Przybrodzie Grynôga, Chrynôga SL
Przybynin Brinkenowzdôl SL
Przyjaźń Przëjazniô KA
Przylesie Przylesé, Przëlesé KA
Przymorze Konrachômer GD
Przymuszewo Przëmùszewò, Przëmùsowò, Zwangsbruch CH
Przyrowie Przyrowé, Przërowé, Przërowë KA
Przystań Rëbôcczé Hëtë, Fiszrowé Hëtë SL
Przytarnia Przëtarniô KS
Przywidz Przëwidz GDA
Przywodzie Mòst SL
Psale Psôle, Psalmë WE
Psalmo Psalmò WE
Pstra Suka (wyczechowska) Bestrô Sëka, Folwark KA
Puck Pùck, Pùckò PU
Puck (mściszewski) Pùck KA
Pustki Cisowskie Pùstkòwié GA
Pustowo Pùstowò SL
Puzdrowo Pùzdrowò KA
Pużyce Pùżëce WE
Rabacino Rabacëno, Rabacyn, Rabaczëno, Grabaczëno BY
Radek Rôdk SL
Radoszewo Redëszewò, Redoszewò PU
Radunia (rzeka) Reduniô
Raduń Reduń, Reduniô, Rëduń, Raduń KS
Radusz Radiż BY
Ramleje Ramleje KA
Ratownia Retowniô SL
Rąb (załęski) Rąb KA
Rąbek Rąbk, Rąbkò SL
Rąbczyno Drzewiané Kôtë SL
Rąty Rątë, Rontë KA
Reda Reda WE
Redkowice Redkòwice, Redkòjce LE
Redłowo Wësoczé Redłowò, Redłowò GA
Redwanki Redwank SL
Redystowo Redëstowò WE
Rekownica Rekòwnica KS
Rekowo Rekòwò BY
Rekowo Lęborskie Rekòwò LE
Reskowo Réskòwò KA
Reszki Reszczi WE
Retowo Rto, Rótowò SL
Rewa Rewa PU
Rębiechowo Rãbiechòwò GD, KA
Rębienica Rãbienica, Rãbieńca KA
Rębiska Rãbiska, Rãbiskò KA
Ręblinko Nowé Roblino SL
Ręblino Roblino SL
Ręboszewo Rãbòszewò KA
Rębowo Rãbòwò GD
Rębowo Rãbòwò SL
Rędzikowo Redzëkòwò SL
Robaczkowo (przytarskie) Robaczkòwò KS
Robakowo Robôkòwò WE
Rogawica Rogajca, Rogaczô SL
Rogulewo Regùlowò, Rogôlewò, Regùlewò WE
Rokitki Môłé Roczitczi, Roczitczi BY
Rokity Wieldżé Roczitczi, Roczitë BY
Rolbik Rólbék, Rolbik CH
Rosochy Rosochë, Rosocha WE
Roszczyce Roszczëce, Rószczëce LE
Rotembark Rotãbarch, Rotambarch, Rótãbark KS
Rowista Rowisto CH
Rowy Rów SL
Rozewie Blyza, Rozëft, Rozeft PU
Rozgórze Rozgòrzé, Rozgôrz LE
Rozłazinko Nowé Rozłazëno WE
Rozłazino Rozłazëno WE
Roztoka Dépendôl GDA
Rów Rów, Głuszënë KS
Równo Rómno, Rómne, Rowno, Równe, Równo SL
Różny Dąb Różny Dąb WE
Rudziny (brodzkie) Rudzënë, Rëdzënë CH
Rukowo Rukòwò WE
Rumia Rëmiô WE
Rumsko Rëmskò, Rëmskô SL
Runowo Rënowò, Rënawò SL
Runówko Môłé Rënowò, Môłé Rënawò SL
Rutki Rutczi KA
Rybaki (łapińskie) Rëbôczi KA
Rybaki (sycowskie) (Kòscerzczé) Rëbôczi KS
Rybienko Rëbienkò, Rëbinkò WE
Rybki Rybczi LE
Rybno Rybno WE
Ryczewo Ryczewò, Recowò S
Rynszt Rynszt BY
Rzechcinko Rzechcëńsczi Młyn, Reksëńsczi Młyn SL
Rzechcino Rzechcëno, Reksëno SL
Rzeczeczyca Mała/Wielka Racąż BY
Rzepecka Rzepecczi WE
Rzepiska Rzepiska KA
Rzepnica Rzepnica BY
Rzuszcze Rzuszcze SL
Rzuski Las Rzësczi Las SL
Rzucewo Rzucewò PU
Sarnowy Sarnowë, Sarnowò KS
Salinko Sôlynkò WE
Salino Sôlëno, Solëno WE
Sarbsk Sôrbsk LE
Sarnowo Sarnowô, Sarnowò, Sarnówc KA
Sarnówka (brodnicka) Sarnówkò, Sarnówczi, Czarnówkò KA
Sarnówko Sarnówkò, Sarnówkòwô, Sarnówczi KA
Sasino Sasëno WE
Sąborze Ludwichów Lëszt, Ludwichslëszt, Ludwichów Wòlô SL
Sąpolno Sąpòlniô, Sãpòlno, Sãpólno CZ
Schodno Schódno KS
Sianowo Sjónowò, Sëjónowò KA
Sianowska Huta Sjanowskô Hëta, Sëjónowskô Hëta, Sëjóńskô Hëta KA
Siecie Cëcé, Séce SL
Siecin Nowé Cëcé, Nowé Séce SL
Siedlce Szëdlëce GD
Siejkowo Hëldebrandowò, Hëldebrancof SL
Siemianice Semióńce SL
Siemirowice Szëmrejce, Szëmrowice, Szëmrojce, Semirowice LE
Sierakowice Sërakòjce, Serakòwice, Srakòjce KA
Sierakowska Huta Sërakòwskô Hëta, Serakòwskô Hëta KA
Sierżenko Szlachecczé Serzno BY
Sierżno Sérzno, Królewsczé Serzno BY
Sikorzyno Sëkòrzëno, Sykòrzëno KA
Siodłonie Sodłonie, Sodlëno SL
Siodłonko Sodłońsczi Młyn, Sodlëńsczi Młyn SL
Sitno Sëtno, Sytno KA
Skarszów Skarszewò SL
Skibin Sczibno SL
Skoczkowo Skòczkòwò, Fifakòwò KA
Skorzewo Skòrzewò KS
Skoszewo Skòszewò, Skòrzewò CH
Skórowo Skòrzewò, Skórowò SL
Skórzyno Skòrzëno SL
Skrzeszewo (sierakowskie) Skrzeszewò KA
Skrzeszewo Żukowskie Skrzeszewò KA
Skrzydłowo Skrzydłowò KS
Skrzydłówko Skrzydłówkò KS
Skwierawy Skwirawë BY
Słajkowo Słajkòwò, Sławikòwò WE
Słajszewo Słajszewò, Słajszowie, Sławùszewò WE
Sławięcino Marijën Pòle, Marienfelt SL
Sławki Słôwczi KA
Sławki Górne (Owczarnia) Òwczarniô KA
Sławociesz Grynof, Chrynof, Zelony Dwór SL
Sławoszyno Sławòszëno PU
Sławutowo Wieldżé Sławùtowò PU
Sławutówko Sławùtówkò, Môłé Sławùtowò PU
Słomczyno Herińgòwò, Herińsof SL
Słone Nowé/Staré Słoné, Nowé/Stôré Słonë KS
Słonowice Słonowice, Słonojce SL
Słonowiczki Nowé Słonojce, Nowé Słonowice SL
Słuchowo Sychòwë, Słëchòwò PU
Słupia (rzeka) Stôłpa, Słëpia
Słupsk Stôłpsk, Słëpsk, Słëpskò, Stôłp S
Słuszewo Słëszewò WE
Smażyno Smażëno WE
Smęgorzyno Smãgòrzëno GD
Smętowo Smãtowò KA
Smokowo Smòkòwò, Smùkòwò, Szmùkòwò, Wërãbë KA
Smolniki (gowidlińskie) Smòlniczi KA
Smolniki Smólniczi KS
Smolno Smòlëno, Smólno, Smòlnowò PU
Smołdzino Smôłdzëno KA
Smołdzino Smôłdzënë, Smôłdzëno SL
Smołdziny Smôłdzënë, Smòłdzënë BY
Smołdziński Las Smôłdzyńsczi Las, Las, Lesacczé SL
Smużki Henrichów Pòle, Henrichsfelt SL
Sobącz Sobóńcz, Sobądz KS
Sobieńczyce Sëbieńczëce, Sobieńczëce PU
Sominy Sominë BY
Somonino Somònino KA
Sopieszyno Sopieszëno WE
Sopot Sopòt, Sopòtë, Copòtë, Copòt SP
Sosnowa Góra Sosnikòwô Góra, Sosnowô Góra KA
Sośniak Sosniôk, Sosnik KA
Spierwia Spierwa, Spirwô, Spierwia CH
Srocze Góry Sroczé Górë, Sarczé Górë KA
Stanięcino Staniãcëno, Staniszëno SL
Stanisławy Stanisławë KA
Staniszewo Stajszewò, Staniszewò, Stawiszewò KA
Stara Huta Stôrô Hëta, Stôrëta KA
Stara Huta Starô Hëta GDA
Stara Kiszewa Starô Cziszewa KS
Stara Piła (przyjazieńska) Stôrô Piła KA
Stara Sikorska Huta Starô Hëta, Stôrô Sykòrzyńskô Hëta KA
Starbienino Starbienino WE
Stare Czaple Czaple KA
Stare Karpno Stôré Karpno KS
Stare Obłuże Stôré Òbłëżé GA
Stare Szkoty Stôry Szotland GD
Starkowo Starkòwé, Starkòwò SL
Starkowo Starkòwò BY
Starnice Starnice SL
Starniczki Starnicczi Młyn SL
Starogard Gdański Starogarda ST
Stary Barkoczyn Barkòczëno, Stary Barkòczyn KS
Stary Młyn Stôry Młyn WE
Starzyno Starzno, Starzëno, Wieldżé Starzëno PU
Starzyński Dwór Starzyńsczi Dwór, Môłé Starzno, Môłé Starzëno PU
Stawiska Stawiska KS
Stawowie Wësokô Wòda SP
Stążki Stążczi KA
Stężyca Królewskô/Szlacheckô Stãżëca, Krolewsczé/Szlachecczé Stãżëce KA
Stężycka Huta Stãżëckô Hëta KA
Stodólsko Stôri Folwark SL
Stojęcino Stojcëno SL
Stowięcino Stowicëno SL
Strasznica Strasznica WE
Struga Strëga CH
Struszewo Strëszewò BY
Strysza Buda Strëszô Bùda KA
Strysza Góra Strëszô Góra KA
Strzebielinko Strzebielynkò WE
Strzebielino Strzebielëno WE
Strzelewo Strzélowò SL
Strzelęcino Strzelëcëno WE
Strzelinko Môłé Strzelëno, Strzelynkò SL
Strzelino Wieldżé Strzelëno, Strzelno SL
Strzelno Strzelëno, Strzelno PU
Strzepcz Strzépcz WE
Strzeszewo Strzeżewò LE
Strzygonek Strzëgónk SL
Strzyżyno Strzëżëno SL
Studzienice Stëdzeńce, Stëdzenice BY
Sucha Sëchô, Sëchy KA
Sucha Huta Sëchô Hëta GDA
Suchanino Cëgónczi, Cëganczi GD
Suchy Dwór Sëchy Dwór PU
Sulęczyno Sëleczëno, Sulëczeno, Sëlëczëno KA
Sulicice Sëlëcëce PU
Sulin Szarłatowò, Szarlotowò, Szarlotenof SL
Sulistryjewo Marijënowò, Marienof SL
Suliszewo Żłób SL
Sulmin Cëlmino, Sulmino KA
Swarzewo Swôrzewò PU
Swochowo Szwùchòwò SL
Swołowo Zołowò SL
Swornegacie Swòrnégace, Swòrnigace, Szwôrnygace, Szwôrnëgace CH
Sycewice Sycewice, Sycejce, Szycewice, Szycejce, Sëcewice, Sëcejce, Szëcewice, Szëcejce SL
Sychowo Sychòwa, Swichòwò WE
Sycowa Huta Zycowô Hëta, Zycowa Hëta, Zëcowa Hëta, Zëcowô Hëta, Sycowô Hëta, Szklanô Hëta KS
Sylczno Sélczno, Sylczno BY
Sytna Góra Sytnô Góra KA
Szablewo Szablewò KS
Szadółki Szëdlëkòwò, Szëdôłkòwò, Szadółczi GD
Szarlota Szarłata, Òsuszno KS
Szarłata (załęska) Szarlota, Szarlotë, Szarłata KA
Szary Dwór Szary Dwór PU
Szczenurze Szczenurzé, Szénurzé LE
Szczukowo Szczëkòwò, Szczëka KA
Szczypkowice Szczëpkòjce, Szczepkòjce SL
Szczyrki Szklanô Hëta SL
Szemud Szëmôłd, Szemôłd, Szénwôłd WE
Szemudzka Huta Szëmałskô Hëta, Szemalskô Hëta WE
Szeperia (pobłocka) Széperëjô, Òwczarniô WE
Szklana Huta (borzestowska) Sklanô Hëta, Szklańskô Hëta KA
Szklana Huta (lipuska) Fabryka, Lypùskô Szklónnô Hëta, Sklanô Hëta Lëpùskô KS
Szklana Huta (k. Białogóry) Sklónnô Hëta WE
Szkocja Szotland SL
Szludron Szludrón KS
Szmelta Szmelta, Szmelc WE
Sznurki Sznurczi, Sznërczi KA
Szopy (będargowskie) Szopë WE
Szramnica Szramnica KA
Sztofrowa Huta Sztofrowô Hëta, Stofrowô Hëta KS
Szymbark Szénbarch, Szénbark, Szembarch KA
Ściborze Aleksandrowò, Aleksandersof SL
Śluza Slużô, Szluza KS
Śmiechowo Smiechòwa, Smiechòwò WE
Śnice Snice, Snicé KA
Śnieć Snutof, Snëtof SL
Świchowo Swichòwò WE
Świchówko Swichówkò WE
Świecino Swiecëno PU
Świecino Swiecëno SL
Świecino –Wybudowanie (?) Parcele, Grintal PU
Świelubie, Wielichowo Fridrichzdôl SL
Świemirowo Czmyrowò, Smirowò, Semierowò GD
Świerczyna Danowé Kôtë SL
Świeszyno Szwesin, Szwesëno BY
Świetlino Switlëno WE
Święchowo Fridrichów Pòle, Fridrichsfelt SL
Świętopełcz Frihejt SL
Świętosław Swiãti Jera SL
Świni Rów Swini Rów WE
Świradz Frydrychòwò, Fridrichsof SL
Świtały Marijën Pòle, Marienfelt SL
Tadzino Tadzëno WE
Tawęcino Tawãcëno, Tawùcëno LE
Tągowie Togòrnié BY
Tępcz Tãpcz WE
Tłuczewo Tłuczewò, Tłëczewò WE
Tokary Tokarë KA
Tokary-Pnie Tokarsczé Pnie KA
Toliszczek Tolyszczk WE
Trątkownica Trątkòwnica, Trąbkòwice, Rzécznô Karczma KA
Troszki Pétersbark, Pétersbarch SL
Trzcinno Rëbôcczé Hëtë, Fiszrowé Hëtë SL
Trzebiatkowa Trzebiôtkòwa, Trzebiôtkòwë, Trzebiôtczi, Trzebiôtkòwò BY
Trzebielino Trzebielëno BY
Trzebuń Trzebùń, Trzebùniô KS
Trzepowo Trzepòwò, Strëpòwò, Strzepòwò GDA
Trzy Młyny Trzë Młynë PU
Trzy Norty Trzë Nórtë GD
Trzy Rzeki (kłosowskie) Trzë Rzéczi KA
Trzy Rzeki (załęskie) Trzë Rzéczi KA
Tuchlinek Tëchlinkò, Tëchlink, Tëchlińskô Hëta KA
Tuchlino Tëchlëno KA
Tuchola Tëchòlô TU
Tuchom Tëchómie, Tëchómio, Wieldżé Tëchómié, Tuchòmié, Tëchòmié KA
Tuchomek Tëchómkò, Małé Tëchómie, Tuchómkò, Tëchòmkò KA
Tuchomie (Królewsczé/Szlachecczé)Tëchòmie, (Królewsczé/Szlachecczé)Tëchòmié, (Królewsczi/Szlachecczi)Tëchòm BY
Tuchomko Tëchómkò, Tëchómk BY
Tupadła Tëpadła, Tëpadłë PU
Turowiec Turówiec, Turówc CH
Tursko Turczik BY
Turzonka Turzónkò, Turzonka KS
Tuszkowy Tuszkòwë, Tëszkòwë, Tuszczi KS
Tyłowo Tëłowò PU
Uciecha Piôszczëtô Karczma, Zankrôg SL
Ucisko Ùcëskò, Ùcësk KA
Udorpie Ùdorp BY
Ugoszcz Ùgòszcz BY
Ujeścisko Ùjescëskò, Wonebarch, Wonëbarch, Wónebarch, Ùjescyskò GD
Ulinia Ùlëniô, Ùlënié LE
Unieszynko Ùnieszynkò, Môłé Ònieszëno LE
Unieszyno Ùnieszëno, Wieldżé Ònieszëno LE
Uniradze Zelony Dwór, Ùnieredz KA
Upiłka Ùpiłka, Piłka BY
Ustarbowo Ùstarbòwò WE
Ustka Ùskô, Ùszcz SL
Wałdowo Wałdowò BY
Warblewko Nowé Warblewò SL
Warblewo Warblewò SL
Warblino Warblëno, Wôrblëno SL
Warcimino Warcëmino SL
Wargowo Wargòwò SL
Wargówko Nowé Wargòwò SL
Warzenko Warzenkò, Wôrzenkò, Małé Warzno KA
Warszkowo Warzkòwò, Kniewò WE
Warzno Wôrzno, Warzno, Wieldżé Warzno KA
Warzeńska Huta Warzeńskô Hëta, Wôrzeńskô Hëta KA
Wączos Wączos CH
Wąglikowice Wãglikòwice, Wãglikóce, Wąglikòwice, Wąglice, Wãglëkòwice KS
Wda (rzeka) Wda
Wdzydze Kiszewskie Wdzydze KS
Wdzydze Tucholskie Wdzydze, Rëbôczi KS
Wejherowo Wejrowò, Nowé Miasto, Wajrowò WE
Wełnica Sztrądowò SL
Werblinia Warblëniô PU
Węgierskie Wãgòrskô, Wãdżersczé SL
Węgornia Albeka LE
Węsiory Wãsorë, Wąsorë KA
Wętfie Wątpie, Wãtwié KS
Wiatrowo Wiatrowò SL
Wicko Wick, Wickò LE
Wielistowo Wielëstowò WE
Wielka Rola Wielgô Rolô GA
Wielka Wieś Wielgô Wies SL
Wielkie Chełmy Dużé Chełmë, Chełmë CH
Wielki Kack Wieldżi Kack, Wieldżé Kackò, Kac GA
Wielki Kamień Wieldżé Kamiónczi, Wieldżé Kamiona KS
Wielki Klincz Duży Klyńcz KS
Wielki Podleś Wieldżé Pòdlesé, Wieldżi Pòdles KS
Wielki Puc Pùc KS
Wielogłowy Wieległowë SL
Wiczlino Wiczlëno GA
Widlino Widlëno, Fidlëno KA
Widna Góra Widnô Góra KA
Widno Widno CH
Wiele Wielé KS
Wieprznica Wieprznica, Biebrznica KS
Wieprznica-Młyn Wieprznicczi Młyn, Biebrznicczi Młyn KS
Wierpsko Wieprzkò SL
Wierzbięcin Grynôga, Chrynôga SL
Wierzchocina Wierzchòcënô, Wiérzchòcëna, Wierzchòcëna BY
Wierzchocino Wiérzchòcëno, Wierzchùcëno SL
Wierzchucino Wiérzchùcëno, Wierzchùcëno PU
Wierzysko Wierzëska, Wierzyska, Wierzëskô Karczma KS
Wieszno Wiszno SL
Wieszynko Wieszëńsczi Folwark SL
Wieszyno Wieszëno SL
Wilanowo Wilanowò, Wilanowa KA
Wilkowo Wôłkòwò, Wilkòwò LE
Windorp Wińdorp CH
Wisła (rzeka) Wisła
Wisłoujście Mynda GD
Witanowo Francyszkòwò BY
Witkowo Witkòwò SL
Witomino Witomino GA
Władysławowo Wielgô Wies PU
Włynkowo Wlynkòwò, Flynkòwò SL
Wodnica Hochsztén, Wësoczi Kam SL
Wojsk Wòjsk, Wòjisk BY
Wolinia Wòlëmò, Wòlëniô SL
Wódka Wódka, Wielgô Wódka WE
Wrząca Wrąca, Wrãca SL
Wrzeszcz Lãgfórda, Lãgfôrda, Wrzesce GD
Wrzeście Wrzesce, Wrzészcz SL
Wrzeście Królewsczé Wrzesce, Krolewsczi Wrzészcz+Szlachecczé Wrzesce LE
Wyczechowo Wëczkòwò, Wyczechòwò, Wieczichòwò, Wieckòwò KA
Wydmuchów Wëlemsé KA
Wygnanka Széperëjô, Òwczarniô SL
Wygoda (nakielska) Wygòda, Wëgòda BY
Wygoda (przytarska) Wygòda, Wëgòda KS
Wygoda (sierakowska) Wygòda, Wëgòda KA
Wygoda (sopieszyńska) Wygòda, Wëgòda WE
Wygoda Łączyńska Wygòda, Wëgòda KA
Wygrąz Szénfelt SL
Wykosowo Wëkòsewò, Wëkòsowò SL
Wymoczki Midelbórg, Midelbórch SL
Wyrąb Dãbòwi Dwór, Ejkof, Ejchof SL
Wyrówno Wërówno, Wirówno KS
Wysoka (D: Wittstock) Witsztok SL
Wysoka (D: Wizoke, Wisuoko) Wësokô SL
Wysoka Zaborska Wësokô, Wësokô Zabòrskô CH
Wyspowo Wëspòwò, Wispòwò WE
Wyszecino Wëszëcëno, Weszëczëno WE
Wyszecka Huta Wëszeckô Hëta WE
Wytowno Wëtowno, Witowno SL
Zabłocie Bùkòwi Gôj SL
Zabłotne Zôbłotné, Zabłotné WE
Zabrody Zôbrodë, Zabrodë KS
Zaciszne Roléwë SL
Zadry Jakùbòwò BY
Zagajnik Zôganik, Zagajnik KA
Zagórki Zôgórczi, Zagórczi SL
Zagórne Zagórné SL
Zagórzyca Zôgòrzëca, Zagórzëce SL
Zajączkowo Zajkòwò KS
Zajączkowo Zajączkòwò GD
Zajezierze (borzestowskie) Zajezerzé, Zajezoro KA
Zajezierze (cieszeńskie) Zajezerzé KA
Zakładno Mar.zczëné Kôtë SL
Zakrzewo Lińskie Zakrzewò WE
Zalesiczki Dzëwi Kòt SL
Zalesie Zôlesé, Zaleszé, Czôrné Pãpkòwò (szp./żart.) CH
Zalesie Słupskie Miesczi Las SL
Załakowo Załôkòwò, Salôkòwò KA
Załęże Zôłãżé, Załãżé, Nowé Kòsowò KA
Zamostne Zômòstné WE
Zamość Zómòscé, Zómòsc, Zômòszczé, Zamòszcz KS
Zapadłe Albertinowé Błoto SL
Zapceń Zôpcéń, Zapcenié, Żabień BY
Zapłotki Széperëjô, Òwczarniô SL
Zarębiska (węsierskie) Zarãbiskò, Zarãbiszcze KA
Zarębisko (tuchlińskie) Zôrãbiskò, Zarãbiskò, Zarãbiszcze KA
Zaspa Zaspa GD
Zawada Szlachbóma SL
Zawiaty Zôwiat, Zawiat BY
Zawory Zôwòrë, Zawòrë KA
Ząbinowice Zãbienica BY
Ząbrsko Dolne Dólné Ząbrskò, Dólny Rąbsk GDA
Ząbrsko Górne Górné Ząbrskò, Górny Rąbsk GDA
Zbrzyca (rzeka) Zbrzëca
Zbychowo Zbychòwò, Zbichòwò WE
Zdrada Zdrada PU
Zdrębowo Zdrãbë, Zdrãbòwò KA
Zdroje Zdroje KS
Zdunowice (Duże) Zdënowice, Zdënejce, Zdunowice KA
Zdunowice Małe Małé Zdënejce KA
Zdzichowo Lujizowò, Lujizenof SL
Zelewo Zélewò, Żelewò WE
Zęblewo Ząblewò, Zãblewò WE
Zęblewski Młyn Ząblewsczi Młyn WE
Zębowo Zãbòwò SL
Zgierz Nowy Dwór, Nyhof SL
Zgojewko Nowé Zgòjewò SL
Zgojewo Zgòjewò SL
Zgorzałe Zgòrzałé KA
Zieleniec Lesné Kôtë SL
Zielenin Zelenijô, Zelenina KS
Zielenisz Zelenisz, Zelenisczé Pùstczi GA
Zielnik Zélbiń SL
Zielnowo Zelnowò, Żelnowò WE
Zielona Chocina Zelonô Chòcënô, Zelonô Chòcena CH
Zielona Huta Zelonô Hëta, Kònarskô Hëta, Kònarskô Sklanô Hëta CH
Zielony Dworek (strzepski) Zelony Dwórk, Zelony Dwór WE
Zielony Dwór Zelony Dwór LE
Zielony Dwór Zelony Dwórk, Zelony Dwór WE
Zielony Dwór (parchowski) Zelony Dwór BY
Złota Karczma Złotô Karczma GD
Zwartowo Zwartowò WE
Zwartówko Zwartówkò WE
Żabianka Żabiónka GD
Żabiniec Żabińc SL
Żabno Żôbno, Żabno CH
Żabno Żabno BY
Żabowo Zabòwò KS
Żakowo Żôkòwò, Żakòwò KA
Żarkowo Żôrkòwò SL
Żarnowiec Żarnowc, Żarnówc PU
Żarnowska Żarnowskô LE
Żelistrzewo Żelëstrzewò PU
Żelazno Żelôzno WE
Żelazo Żelazo, Zelezé SL
Żelice Zelëce SL
Żelkowo Żelkòwa, Kaszëbsczé Zelkòwò SL
Żochowo Żochòwò SL
Żochówko Nowé Żochòwò SL
Żoruchowo Żorëchòwò, Żarchòwò SL
Żółno Żôłna BY
Żukowo Żukòwa, Żukòwò, Żëkòwò KA
Żukówko Żukówkò, Żukówk, Żëkówkò BY
Żuromino Żoromino, Żëromino, Żuromin KA
Żychce Żëchce CZ
Żydzino Zëdëno SL

This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=196

Copyright (c) 2024 by Nasze Kaszuby